Jakie dokumenty potrzebne są do podpisania umowy?

W przypadku Klienta indywidualnego niezbędny jest dokument tożsamości:

  • dowód osobisty lub/i prawo jazdy
  • drugim dokumentem może być: prawo jazdy, paszport, rachunek za media, rachunek z konkurencji, poświadczenie zameldowania, odcinek emerytury/renty, książeczka wojskowa, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta, karta kredytowa.

 

W przypadku cudzoziemca dokumenty akceptowane to:

  • paszport
  • drugim dokumentem może być: prawo jazdy nowe (polskie), karta kredytowa, karta pobytu – cudzoziemiec.

 

Jeśli chcesz sporządzić umowę na firmę, konieczne jest podanie następujących danych:

  • nazwa firmy
  • REGON
  • NIP
  • dane osoby do kontaktu (osoby figurującej w KRS/Wpisie do ewidencji) – jej imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego
  • numer KRS/wpisu do ewidencji.

Trwa ładowanie...

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

Kompletowanie zamówienia