Jak przepisać umowę na inną osobę - wykonać cesję?

Cesja jest przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy o abonament na osobę trzecią. Aby przeprowadzić cesję:

  • pobierz formularz (ze Strefy CANAL+ lub z "Materiałów do pobrania")
  • czytelnie wypełnij swoje dane oraz dane nowego Abonenta
  • podpisz formularz (pamiętaj również o podpisie nowego Abonenta – nie dotyczy cesji po zmarłym Abonencie)
  • wyślij oryginał na adres CANAL+ Polska S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa.

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania dokumentu, wyślemy egzemplarz pocztą. Skontaktuj się z nami: napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego w Strefie CANAL+ lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 801 044 944 lub 22 310 47 47 (opłata według stawek operatora).

Cesja możliwa jest również w naszym punkcie oznaczonym jako Salon.

O prawidłowej zmianie właściciela umowy poinformujemy Cię pocztą.

Uwaga. Cesja nie jest możliwa jeśli zakupiłeś sprzęt od nas (telefon, modem, router, tablet).

Podczas cesji na osobę fizyczną nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty, wystarczy czytelnie wypełniony formularz. W przypadku przeprowadzenia cesji na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub firmę, dołącz do formularza cesji dokumenty wskazane w linku lista dokumentów.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?