Jak skonfigurować modem/router?

MODEM

1. Przygotowanie modemu USB do działania.

 • Przesuń i zdejmij tylną pokrywę z modemu USB.
 • Włóż kartę SIM do odpowiedniego gniazda.
 • Załóż tylną pokrywę i przesuń ją na miejsce.

Jak skonfigurować modem/router?

 

2. Instalowanie i usuwanie modemu USB - Podłączenie modemu USB do komputera

Procedura instalacji programu do obsługi modemu zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze PC. W poniższym opisie wzięto za przykład system Windows 7.

W przypadku próby konfiguracji w komputerze z zainstalowaną wersją Windows 10 skorzystaj z tej instrukcji.

 • Wsuń modem USB do portu USB komputera PC.

Jak skonfigurować modem/router?

3. Instalowanie programu do zarządzania modemem USB.

W przypadku próby konfiguracji w komputerze z zainstalowaną wersją Windows 10 skorzystaj z tej instrukcji.

 • Podłącz modem USB do komputera.
 • System operacyjny automatycznie wykryje i rozpozna nowy sprzęt, a następnie uruchomi kreatora instalacji.

Uwaga:

Jeśli program do automatycznego uruchamiania nie odpowiada, wyszukaj plik AutoRun w katalogu sterownika. Następnie kliknij dwukrotnie plik AutoRun, aby uruchomić program.


 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie przez kreatora instalacji.
 • Po zainstalowaniu programu na pulpicie pojawi się ikona programu do obsługi modemu.

Jak skonfigurować modem/router?

Jak skonfigurować modem/router?

Jak skonfigurować modem/router?

Jak skonfigurować modem/router?

Jak skonfigurować modem/router?

Jak skonfigurować modem/router?


4. Uruchamianie programu do obsługi modemu.

Program do obsługi modemu zostaje uruchomiony automatycznie po zainstalowaniu. Następnie za każdym razem, gdy modem USB jest podłączany do komputera PC, automatycznie zostaje uruchomiony program do jego obsługi. Aby uruchomić program do obsługi modemu, możesz również kliknąć dwukrotnie ikonę skrótu na pulpicie.

Jak skonfigurować modem/router?


 

ROUTER D-Link DWR-116

Router jest fabrycznie skonfigurowany do połączenia z Internetem za pomocą sieci LTE/HSPA+ i zmiana konfiguracji nie jest wymagana. Wystarczy, że umieścisz modem w porcie USB routera. Domyślna nazwa sieci Wi-Fi (SSID) oraz klucz sieciowy (hasło) znajdują się na naklejce umieszczonej na spodzie urządzenia.


Jak skonfigurować modem/router?

 

Sprawdź, czy modem ma połączenie z siecią

Poczekaj aż dioda zasilania na modemie przestanie migać. Połączenie z siecią, w zależności od zasięgu, sygnalizowane jest migającym światłem w kolorze zielonym (LTE), mrugającym niebieskim (3G) lub mrugającym fioletowym (2G)*. Stałe światło czerwone oznacza brak połączenia i/lub błąd karty SIM.


Jak skonfigurować modem/router?

Aby wykonać zmiany w konfiguracji routera lub sprawdzić jego ustawienia:

 • Podłącz swój komputer do routera używając kabla sieciowego LAN.
 • Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres routera: http://192.168.2.1
 • Nazwa użytkownika oraz hasło znajdują się na naklejce na spodzie urządzenia.

Jak skonfigurować modem/router?


 • Jeśli zmieniono hasło i nie możesz go sobie przypomnieć, konieczne będzie zresetowanie routera do ustawień fabrycznych, aby przywrócić domyślne hasło.
 • W celu zmiany nazwy sieci i klucza dostępu otwórz panel sterowania (192.168.2.1): USTAWIENIA - USTAWIENIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ - Ustawienie ręczne połączenia bezprzewodowego
 • Jeżeli chcesz skonfigurować router kliknij na przycisk Kreator konfiguracji połączenia z Internetem znajdujący się w zakładce INTERNET.

 

ROUTER D-Link DWR-921

Router umożliwia dostęp do szerokopasmowej sieci komórkowej LTE 4G lub 3G. Wystarczy w urządzeniu umieścić kartę SIM, gdyż modem jest wbudowany.

 

Pierwsze podłączenie routera:

1. Upewnij się, że router DWR-921 jest wyłączony i odłączony od zasilania.
2. Zamontuj w routerze zewnętrzne anteny, które dołączone są do zestawu.
3. Włóż standardową kartę SIM w slot na kartę SIM z tyłu urządzenia (pozłacane styki powinny być skierowane w dół).
Uwaga:Urządzenie należy wyłączyć przed każdym procesem instalacji bądź dezinstalacji karty SIM. Nigdy nie należy wkładać lub wyjmować karty SIM podczas pracy routera.

4. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu 1 oznaczonego jako LAN oraz drugi koniec do portu Ethernet w komputerze. 

Jak skonfigurować modem/router?

Możesz także połączyć się bezprzewodowo korzystając z hasła, które znajduje się na naklejce pod routerem.

Jak skonfigurować modem/router?

5. Podłącz zasilacz do gniazda w tylnym panelu routera oraz do gniazda sieci elektrycznej lub listwy zasilającej oraz uruchom router na tylnym panelu.

Jak skonfigurować modem/router?

6. Diody na panelu przednim zapalą się na chwilę, po czym  zaczną migać wskazując, że trwają procesy inicjalizacji i łączenia się z Internetem.
7. Po chwili połączenie zostanie nawiązane - zostanie to potwierdzone zapaleniem się na zielono diody POWER oraz SIGNAL STRENGHT. Mrugać będą diody WLAN oraz 4G lub 2G/3G. Dioda LAN będzie mrugać wtedy, gdy do routera podpięty jest np. komputer za pomocą kabla Ethernet.

Zmiana haseł logowania do sieci WiFi oraz do panelu administrowania:

Na wstępie połącz komputer z routerem poprzez kabel Ethernet lub poprzez WiFi korzystając z danych umieszczonych na naklejce pod routerem i:

1. W przeglądarce internetowej wprowadź adres 192.168.0.1

2. Zobaczysz planszę z opcją logowania. Użytkownik oraz hasło to: admin

Jak skonfigurować modem/router?


3. Kliknij w Dostęp do Internetu oraz Kreator konfiguracji.


Jak skonfigurować modem/router?


 4. Gdy zobaczysz poniższą planszę wybierz Dalej


Jak skonfigurować modem/router?


5. Domyślnie powinno być zaznaczone Połączenie LTE więc wybierz Dalej


Jak skonfigurować modem/router?


6. W poniższej planszy także wybierz Dalej


Jak skonfigurować modem/router?


7. Teraz wybierz nazwę swojej sieci domowej. Będzie ona widoczna dla wszystkich użytkowników, którzy znajdą się w jej zasięgu. Możesz także pozostawić domyślną nazwę i wybrać Dalej


Jak skonfigurować modem/router?


8. Wybierz poziom zabezpieczenia. Polecamy wybór domyślnie zaznaczonego - wysokiego poziomu zabezpieczeń. Potwierdź wybór klikając w Dalej


Jak skonfigurować modem/router?


9. Wprowadź hasło, którego chcesz używać do łączenia się ze swoją siecią WiFi. W przypadku wybrania Wysokiego poziomu zabezpieczeń, musi ono posiadać co najmniej 8 znaków.


Jak skonfigurować modem/router?


10. Teraz możesz zmienić hasło używane do logowania się do panelu użytkownika. Domyślne hasło było takie jak login, czyli admin. Zmień je na wybrane przez siebie i kliknij w Dalej.


Jak skonfigurować modem/router?


11. Domyślnie ustawiona jest polska strefa czasowa, więc kliknij w Dalej.


Jak skonfigurować modem/router?

12. Konfiguracja została zakończona pomyślnie. Kliknij w Połącz by zapisać ustawienia.


Reset routera DWR-921 do ustawień fabrycznych


Gdy zapomnisz hasło administratora do routera lub ustawień sieci bezprzewodowej, możesz zresetować router DWR-921do ustawień fabrycznych. W tym celu używając np. wyprostowanego spinacza do papieru, naciśnij przycisk resetowania routera na panelu przednim i przytrzymaj go przez 10 sekund. Przycisk możesz zwolnić po tym jak zapalą się diody na panelu routera. Uwaga: Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych skasuje obecną konfigurację ustawień. Hasło do routera znów będzie brzmieć admin, a hasło do sieci bezprzewodowej będzie zgodne z naklejką umieszczoną pod routerem.


Jak skonfigurować modem/router?

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?