Mieszkam za granicą. Czy mogę korzystać z waszych usług poza granicą RP?

Zgodnie z Rozdziałem V. punkt 17. Regulaminu świadczenia usług korzystanie z usług dopuszczalne jest jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 1 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017r, którego celem jest zapewnienie konsumentom możliwości korzystania z usług online na terenie Unii Europejskiej w zakresie dostępu do treści (w tym muzycznych i audiowizualnych) także podczas pobytu w innym państwie członkowskim UE niż państwo, w którym mieszka abonent. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Jeśli więc wyjeżdżasz do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej tymczasowo, to będziesz mieć możliwość korzystania z naszych serwisów online (w szczególności nc+ GO).

Z telewizyjnych usług online nie może skorzystać osoba, mieszkająca poza granicami Polski oraz abonenci, którzy zawarli umowy na firmę.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?