CZY MOGĘ ODSTĄPIĆ OD ZAMÓWIENIA?

Jeśli złożysz zamówienie poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli poza punktem) będzie przysługiwać Ci prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Możliwość taka istnieje przez 14 dni od podpisania umowy. Odstąpienie wymaga formy pisemnej – wykorzystaj formularz, który otrzymałeś wraz z zamówieniem lub napisz własne oświadczenie.

Odstąpienie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko
  • numer abonenta i umowy, którego dotyczy odstąpienie
  • oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  • odręczny podpis (jeśli pismo składa osoba niebędąca abonentem konieczne jest pisemne upoważnienie dla tej osoby)
  • numer konta na które należy dokonać zwrotu poniesionych kosztów

Pismo możesz wysłać przez formularz w strefa.canalplus.pl, listem poleconym na adres: ITI NEOVISION S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa lub złożyć w dowolnym naszym punkcie. Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na dokumencie.

Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia poza lokalem przedsiębiorstwa jest równoznaczne z automatycznym odstąpieniem od zakupu sprzętu (jeśli Abonent go zamawiał). Oznacza to, że konieczny jest zwrot sprzętu (modemu i routera) do jednego z naszych Autoryzowanych Przedstawicieli, których lista znajduje się na naszej stronie internetowej (z zastrzeżeniem, że zwrot jest konieczny w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy).

W związku z odstąpieniem zostaną Ci zwrócone poniesione koszty (np. opłata aktywacyjna). Kwota zwrotu może zostać pomniejszona o naliczenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

Trwa ładowanie...

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?