head-na-strony-informacyjne_desktop_2360x1174_01

Zmiana nazwy spółki

Informujemy, że 15.07.2020 r. spółka ITI Neovision S.A., będąca operatorem Platformy CANAL+ oraz dostawcą ofert telewizji na kartę, zmieniła nazwę na CANAL+ Polska S.A.
 
Powyższa zmiana w żaden sposób nie wpływa na świadczone usługi oraz nie stanowi zmiany warunków umowy, zatem nie jest wymagane z Państwa strony podjęcie jakichkolwiek działań.

Wskutek dokonanej zmiany będziemy stopniowo dostosowywać poszczególne obszary działalności spółki do nowej nazwy.