KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Ogłoszenia aktualne

Dokumenty

Informacje o spółce

CANAL+ POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ADRES: 02-758 WARSZAWA,

AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 9 NIP: 521-00-82-774, REGON: 010175861,

NR BDO 000030685 WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000469644 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 441.176.000 ZŁ, W CAŁOŚCI WPŁACONY

Kompletowanie zamówienia