POLITYKA ZABEZPIECZENIA TREŚCI

Platforma CANAL+ jako technologiczny lider rynku oraz operator z bogatą ofertą programową prowadzi szereg działań mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oferowanych treści.

Wzorem lat ubiegłych, operator w roku 2020, będzie koncentrował się na unifikacji systemu kodowania oraz jego integracji ze sprzętem wykorzystywanym przez Abonentów. Platforma CANAL+ planuje kontynuować działania tak, aby proces unifikacji został zakończony w lipcu bieżącego roku.

Dekodery Platformy CANAL+

Jednym z podjętych działań jest stopniowe dostosowanie systemu kodowania w zakresie współpracy kart dekodujących z dekoderami pracującymi w systemie dostępu warunkowego Platformy Canal+. W praktyce oznacza to, że karty dekodujące, wydawane przez operatora, od 1 lipca 2020 roku będą prawidłowo działały wyłącznie w sprzęcie znajdującym się na liście dekoderów wspieranych przez operatora, a tym samym, spełniającym określone wymagania techniczne.

Lista kompatybilnych dekoderów:

 • ADB 5720SX/SE
 • ADB 3740SX
 • ADB 2849ST/2850ST
 • ADB 2851S
 • Pace HDS7241
 • Pace HDS7241CD
 • Sagemcom DSI83
 • Sagemcom DSI87
 • Sagemcom DSIW74
 • ADB NCP-4740SF
 • Technicolor USW4001NCP
 • ADB NCP-3670SF
 • Moduł CAM CI+ nc+
 • Moduł CAM CI+ ECP

Warunkiem koniecznym dla spełnienia wymagania technicznego jest korzystanie z dekodera z zainstalowanym, oryginalnym oprogramowaniem operatora.

Abonenci korzystający z dekoderów innych niż wskazane powyżej, mogą spotkać się z problemami w odbiorze usługi. Już dziś zachęcamy do wizyty w Punkcie Serwisowym w celu dobrania kompatybilnego sprzętu. Najbliższy Punkt znajdziecie Państwo na stronie: pl.canalplus.com/mapa-salonow.

Jednocześnie informujemy, iż Platforma CANAL+ prowadzi aktywną kampanię informacyjną w tym temacie. Operator dołoży wszelkich starań, aby każdy Abonent, odpowiednio wcześniej, został indywidualnie poinformowany o planowanych działaniach w celu uzgodnienia rozwiązania umożliwiającego odbiór usługi bez zakłóceń.

W ślad za powyższą informacją, z dniem 1 lipca 2020 r. Platforma CANAL+ rozpoczyna proces zwiększania zabezpieczeń na poszczególnych kanałach. Aby wspomniana zmiana była jak najmniej uciążliwa, proces będzie rozłożony w czasie, dając możliwość przygotowania się Abonentów do spełnienia wymagań technicznych. W tym celu zapraszamy do Punktu Serwisowego celem bezpłatnego odbioru sprzętu.

Usługa Multiroom

Chcąc sprostać wymaganiom, jakie stawiają operatorom dostawcy treści, Platforma CANAL+ jest zobowiązana do zapewnienia pełnego zabezpieczenia usługi Multiroom. Abonenci korzystający z usługi muszą uwzględnić konieczność spełnienia wymogów technicznych świadczenia Opcji dodatkowej Multiroom Standard. Podstawowym wymogiem, gwarantującym poprawne działanie usługi, jest przeprowadzenie instalacji wszystkich dekoderów w zestawie Multiroom w obrębie jednego gospodarstwa domowego. W celu zapewnienia realizacji tego warunku dekodery dodatkowe w usłudze Multiroom wymagać będą połączenia sieciowego z dekoderem głównym lub czasowej aktywacji dekodera dodatkowego kartą z dekodera głównego.

W związku z tym Platforma CANAL+ będzie stopniowo rozszerzać zakres działania funkcjonalności kontroli odległości sprzętu weryfikującej istnienie połączenia sieciowego. W przypadku korzystania przez Abonenta z modeli dekoderów nie wspierających funkcji kontroli odległości, będzie zachodziła konieczność wymiany dekodera. Abonenci będą indywidualnie informowani o planowanych działaniach celem uzgodnienia optymalnego rozwiązania.