head-na-strony-informacyjne_desktop_2360x1174_03

KORZYSTAJ Z NC+ GO TAKŻE POZA GRANICAMI POLSKI

Informujemy, że od 1 kwietnia 2018r., na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, Abonenci Platformy CANAL+ mają dostęp do serwisów online Platformy CANAL+
także poza granicami Polski.

Rozporządzenie obejmuje kraje Unii Europejskiej, na terenie których Abonenci Platformy CANAL+ w trakcie czasowych pobytów poza granicami kraju będą mogli korzystać z serwisów online Platformy CANAL+ (w szczególności nc+ GO i CANAL+ SPORT ONLINE), zgodnie z warunkami posiadanej oferty.

Dostęp do treści online przyznawany jest w oparciu o zasady wprowadzone przez Rozporządzenie, na podstawie weryfikacji miejsca stałego zamieszkania Abonenta w Polsce.

Informacje dotyczące możliwości korzystania z usług online poza granicami Polski oraz postępowania w przypadku braku dostępu, można uzyskać w Strefie CANAL+ w zakładce MOJE DANE I ZGODY lub w najbliższym Punkcie Obsługi Platformy CANAL+

Jakość odbioru usług online poza granicami Polski zależy od jakości użytego połączenia internetowego i może odbiegać od jakości w jakiej usługi online są świadczone na terenie Polski.

Lista krajów objętych Rozporządzeniem: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r.