Błąd na fakturze – kiedy i jak wystawić notę korygującą?

Jeśli zmiana/błąd na fakturze nie dotyczy kwot, a danych widniejących w polu adresowym, np. błędnie wpisany adres lub numer NIP, to jeśli rozliczasz się na podstawie faktury VAT, wystaw notę korygującą i po potwierdzeniu przez CANAL+ Polska S.A. dołącz ją do dokumentów księgowych.

Kiedy należy przesłać notę?

Zgłaszana zmiana

Czy potrzebna nota?

Dokument potrzebny do prowadzenia zmiany

Powód zmiany

Klient Biznesowy

Nazwa Firmy

TAK

KRS/EDG

błąd na etapie tworzenia umowy

Zmiana Pełnomocnika

NIE

KRS/EDG

zmiana Pełnomocnika

Adres Siedziby

TAK

KRS/EDG

błąd w adresie lub zmiana

Adres korespondencyjny

NIE

pismo z prośbą o zmianę

błąd w adresie lub zmiana

REGON (błąd)

TAK

dokument nadania REGON

błąd na etapie tworzenia umowy

REGON

NIE

-

zmiana numeru

TELEFON

NIE

pismo z prośbą o zmianę

zmiana numeru telefonu

EMAIL

NIE

pismo z prośbą o zmianę

zmiana adresu e-mail

Zmiana formy prowadzenia działalności

TAK

KRS/EDG

błąd/zmiana

Zmiana formy prowadzenia działalności (zmienił się NIP i REGON)

NIE

-

zmiana

NIP (błąd)

TAK

dokument nadania NIP

błąd na etapie tworzenia umowy

NIP

NIE

-

Zmiana numeru

Data płatności

NIE

-

data zapłaty przypadła w miesiącu następnym po upływie terminu płatności 

Klient indywidualny

NIP

TAK/NIE

pismo

dodanie nr NIP do konta Klienta Indywidualnego

 

 

Jak przesłać notę?

Prześlij notę korygującą w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) lub mailowo jako skan. CANAL+ Polska S.A. wyłącznie potwierdza przesłaną przez Ciebie notę.

 

Co powinna zawierać nota korygująca?

  • wyraźne oznaczenie „NOTA KORYGUJĄCA” 
  • datę jej wystawienia i kolejny numer 
  • imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej 
  • dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca 
  • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści właściwej 
  • czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia noty korygującej lub imię i nazwisko oraz podpis tej osoby 

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?