Błąd na fakturze – kiedy i jak wystawić notę korygującą?

Jeśli zmiana/błąd na fakturze nie dotyczy kwot, a danych widniejących w polu adresowym, np. błędnie wpisany adres lub numer NIP, to jeśli rozliczasz się na podstawie faktury VAT, wystaw notę korygującą i po potwierdzeniu przez ITI Neovision dołącz ją do dokumentów księgowych.

Kiedy należy przesłać notę?

Zgłaszana zmiana

Czy potrzebna nota?

Dokument potrzebny do prowadzenia zmiany

Powód zmiany

Klient Biznesowy

Nazwa Firmy

TAK

KRS/EDG

błąd na etapie tworzenia umowy

Zmiana Pełnomocnika

NIE

KRS/EDG

zmiana Pełnomocnika

Adres Siedziby

TAK

KRS/EDG

błąd w adresie lub zmiana

Adres korespondencyjny

NIE

pismo z prośbą o zmianę

błąd w adresie lub zmiana

REGON (błąd)

TAK

dokument nadania REGON

błąd na etapie tworzenia umowy

REGON

NIE

-

zmiana numeru

TELEFON

NIE

pismo z prośbą o zmianę

zmiana numeru telefonu

EMAIL

NIE

pismo z prośbą o zmianę

zmiana adresu e-mail

Zmiana formy prowadzenia działalności

TAK

KRS/EDG

błąd/zmiana

Zmiana formy prowadzenia działalności (zmienił się NIP i REGON)

NIE

-

zmiana

NIP (błąd)

TAK

dokument nadania NIP

błąd na etapie tworzenia umowy

NIP

NIE

-

Zmiana numeru

Data płatności

NIE

-

data zapłaty przypadła w miesiącu następnym po upływie terminu płatności 

Klient indywidualny

NIP

TAK/NIE

pismo

dodanie nr NIP do konta Klienta Indywidualnego

 

 

Jak przesłać notę?

Prześlij notę korygującą w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) lub mailowo jako skan. ITI Neovision wyłącznie potwierdza przesłaną przez Ciebie notę.

 

Co powinna zawierać nota korygująca?

  • wyraźne oznaczenie „NOTA KORYGUJĄCA” 
  • datę jej wystawienia i kolejny numer 
  • imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej 
  • dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca 
  • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści właściwej 
  • czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia noty korygującej lub imię i nazwisko oraz podpis tej osoby 

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?