co zrobić w przypadku śmierci abonenta?

Prosimy o przesłanie kopii aktu zgonu wraz z danymi osoby, z którą możemy się kontaktować w sprawach związanych z umową. Na podstawie przesłanych dokumentów umowa zostanie rozwiązana (wszelkie szczegóły dotyczące płatności, zwrotu sprzętu przekażemy po rozwiązaniu umowy).

 

Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z usług świadczonych przez naszą platformę proponujemy przepisanie umowy na siebie. W tym celu wypełnij formularz cesji i prześlij do nas wraz z aktem zgonu. i prześlij do nas wraz z aktem zgonu. i prześlij do nas wraz z aktem zgonu. i prześlij do nas wraz z aktem zgonu.

Dokumenty dostarcz do nas na adres: CANAL+ Polska S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa. Możesz je także złożyć w naszym punkcie oznaczonym jako Salon.

 


 

Umowa na klienta biznesowego (oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej).

Jeśli zgon dotyczy jednego z właścicieli firmy lub jej reprezentanta nie jest możliwe rozwiązanie umowy z powodu śmierci Abonenta. W takiej sytuacji należy przesłać pismo potwierdzające wykreślenie firmy z KRS/Ewidencji Działalności Gospodarczej (w celu wprowadzenia rezygnacji) lub dokumentów upoważniających inną osobę do występowania w imieniu firmy (w celu dokonania zmian w systemie).

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?