Czy z serwisu CANAL+ online mogę korzystać za granicą?

Tak, z serwisu CANAL+ online możesz swobodnie korzystać na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Warunkiem koniecznym jest jednak zamówienie pakietów, gdy przebywasz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i korzystasz z polskiego konta bankowego.

Z PREMIER CANAL+ również możesz korzystać (zarówno zamawiać filmy jak i oglądać) na terenie Unii Europejskiej. Warunkiem jest jednak opłacenie filmu poprzez polskie konto bankowe. 

Kompletowanie zamówienia