CZY MOGĘ ODSTĄPIĆ OD NOWO ZAWARTEJ UMOWY?

Jeśli złożysz zamówienie poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli poza naszym punktem) będzie przysługiwać Ci prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Możliwość taka istnieje przez 14 dni od podpisania umowy.

 

Odstąpienie wymaga formy pisemnej – wykorzystaj formularz, który otrzymałeś wraz z zamówieniem lub napisz własne oświadczenie.

 

Odstąpienie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko
  • numer abonenta i umowy, którego dotyczy odstąpienie
  • oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  • odręczny podpis (jeśli pismo składa osoba niebędąca abonentem konieczne jest pisemne upoważnienie dla tej osoby)
  • numer konta na które należy dokonać zwrotu poniesionych kosztów.

 

Pismo możesz wysłać przez formularz w Strefie CANAL+, listem poleconym na adres: CANAL+ Polska S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa lub złożyć w dowolnym punkcie. Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na dokumencie.

 

W przypadku odstąpienia od zamówienia masz obowiązek niezwłocznego zwrotu sprzętu (np. dekoder wraz z kartą, pilotem i zasilaczem). Nie może nastąpić to później niż w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy. Zwrotu dokonasz w punkcie oznaczonym jako Salon lub jako Punkt serwisowy.

 

Jeśli w związku z umową wniesiono jakieś opłaty na rzecz CANAL+ Polska S.A., np. opłatę aktywacyjną, to w związku z odstąpieniem od zamówienia opłaty te zostaną zwrócone. Aby otrzymać zwrot na konto bankowe w treści pisma z odstąpieniem podaj numer rachunku. Zwrócimy wniesione opłaty pod warunkiem, że rozliczyłeś się z udostępnionego sprzętu.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?