Czy opłacanie abonamentu w Platformie CANAL+ zwalnia mnie z opłacania abonamentu RTV?

Opłacanie abonamentu za usługi w Platformie CANAL+ nie zwalnia Cię z opłaty za abonament radiowo-telewizyjny.Czym jest abonament radiowo-telewizyjny? 

Abonament radiowo-telewizyjny jest obowiązkową opłatą, która jest pobierana za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Pobieranie opłaty zgodnie z obowiązującym prawem ma na celu umożliwienie realizacji misji telewizji publicznej oraz radia. Wysokość opłaty reguluje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zaś instytucją odpowiedzialną za pobieranie tych opłat jest Poczta Polska. Wnoszenie obowiązkowej opłaty za abonament radiowo-telewizyjnie nie zwalnia z opłacania rachunku za korzystanie z prywatnej satelitarnej telewizji cyfrowej. 
Czym jest abonament za usługi Platformy CANAL+? 

Opłatą naliczaną na podstawie indywidualnie podpisywanych umów o świadczenie usług telewizji płatnej. Nie jest w żaden sposób powiązany z Abonamentem RTV, który stanowi dodatkową opłatę. 

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?