Czy spółdzielnia mieszkaniowa może zabronić montażu anteny?

Uwaga

Zgodnie z postanowieniem traktatu Wspólnoty Europejskiej art. 49 o zasadach swobodnego przepływu i odbioru usług na rynku wewnętrznym oraz programów radiowych i telewizyjnych we Wspólnocie Europejskiej, masz prawo do montażu anteny satelitarnej.

W każdym nowym budynku wielorodzinnym, który otrzymał pozwolenie na budowę po 23 lutego 2013 roku, obowiązują przepisy prawne nakładające na dewelopera obowiązek wykonania łączy zapewniających mieszkańcom dostęp do internetu i telewizji bez względu na technologię stosowaną przez dostawcę tych usług.

Możliwość zainstalowania anteny satelitarnej nie powinna być ograniczana przez szczególnie kosztowne warunki instalacji i korzystania, które mogłyby skutkować ograniczeniem możliwości jednostki do odbierania wszystkich wybranych przez siebie programów telewizyjnych, ani przez wprowadzenie ogólnego zakazu lub przez nieuzasadnioną odmowę lub sprzeciw, na przykład ze względów estetycznych lub technologicznych.

Administracja budynku musi zastosować się do powyższego prawa i nie może zabronić montażu anteny satelitarnej.

Właściciel budynku może wskazać miejsce umożliwiające techniczny odbiór sygnału satelitarnego, jesteś wówczas zobowiązany do zainstalowania anteny satelitarnej we wskazanym miejscu.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

Kompletowanie zamówienia