Gdzie i kiedy zwrócić dekoder po zakończeniu umowy?

W przypadku rozwiązania umowy, wypożyczony sprzęt (dekoder wraz z kartą dekodującą, pilot, zasilacz) należy zwrócić do dowolnego punktu oznaczonego jako Salon lub Punkt serwisowy.

Zwrotu sprzętu należy dokonać po rozwiązaniu umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?