Gdzie i kiedy zwrócić dekoder po zakończeniu umowy?

W przypadku rozwiązania umowy, wypożyczony sprzęt (dekoder wraz z kartą dekodującą, pilot, zasilacz) należy zwrócić do dowolnego punktu oznaczonego jako Salon lub Punkt serwisowy.

Zwrotu sprzętu należy dokonać po rozwiązaniu umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania.

Wyjątek stanowi sytuacja wywołana przez zagrożenie koronawirusem.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego na terenie Polski wydłużamy czas na zwrot dekodera po rozwiązaniu umowy. Jeśli rozwiązałeś umowę z Platformą CANAL+ z końcem lutego lub zamierzasz to zrobić z końcem marca, to wypożyczony sprzęt możesz zwrócić do 17 kwietnia 2020 (włącznie), bez dodatkowych kosztów. W zależności od rozwoju sytuacji, termin może ulec wydłużeniu. Informacje w tej sprawie będziemy w razie potrzeby aktualizować.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?