Jak przepisać umowę na inna osobę i wykonać cesję

Cesja jest przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy o abonament na osobę trzecią. Aby przeprowadzić cesję:

 • pobierz formularz (ze Stefy CANAL+ lub poniżej z pola "Wskazówka")

  Wskazówka

  Formularz cesji jest różny dla każdej z usług.
  Pobierz właściwy formularz:

 • czytelnie wypełnij swoje dane oraz dane nowego Abonenta.
  Aby zrealizować cesję wszystkie dane z punktu 2, z formularza cesji, muszą zostać wypełnione:
  • imię, nazwisko nowego Abonenta lub nazwę firmy,
  • numer PESEL lub NIP w przypadku cesji na firmę,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • adres zameldowania/siedziby firmy zarejestrowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • adres do korespondencji,
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),
 • podpisz formularz (pamiętaj również o podpisie nowego Abonenta – nie dotyczy cesji po zmarłym Abonencie)
 • wyślij oryginał na adres CANAL+ Polska S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa.

 

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania dokumentu, wyślemy egzemplarz pocztą. Skontaktuj się z nami: napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego w Strefie CANAL+ lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 801 044 944 lub 22 310 47 47 (opłata według stawek operatora).

 

Cesja możliwa jest również w naszym punkcie oznaczonym jako Salon.

 

O prawidłowej zmianie właściciela umowy poinformujemy Cię pocztą.

 

Podczas cesji na osobę fizyczną nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty, wystarczy czytelnie wypełniony formularz. W przypadku przeprowadzenia cesji na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub firmę, dołącz do formularza cesji dokumenty wskazane w linku lista dokumentów.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

Kompletowanie zamówienia