Jak przepisać umowę na inna osobę i wykonać cesję

Cesja jest przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy o abonament na osobę trzecią. Aby przeprowadzić cesję:

  • pobierz formularz (ze Stefy CANAL+ lub z "Materiałów do pobrania")
  • czytelnie wypełnij swoje dane oraz dane nowego Abonenta
  • podpisz formularz (pamiętaj również o podpisie nowego Abonenta – nie dotyczy cesji po zmarłym Abonencie)
  • wyślij oryginał na adres CANAL+ Polska S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa.

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania dokumentu, wyślemy egzemplarz pocztą. Skontaktuj się z nami: napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego w Strefie CANAL+ lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 801 044 944 lub 22 310 47 47 (opłata według stawek operatora).

Cesja możliwa jest również w naszym punkcie oznaczonym jako Salon.

O prawidłowej zmianie właściciela umowy poinformujemy Cię pocztą.

Podczas cesji na osobę fizyczną nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty, wystarczy czytelnie wypełniony formularz. W przypadku przeprowadzenia cesji na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub firmę, dołącz do formularza cesji dokumenty wskazane w linku lista dokumentów.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?