Jak skonfigurować dekoder dodatkowy?

ZNAJDŹ ROZWIĄZANIE SZYBCIEJ - WYBIERZ SWÓJ DEKODER
4k
4K ULTRABOX +
USW4001NCP / NCP-3670SF
dekoder_head_new_4kdualbox
4K DUALBOX+
ADB-G9SE
4k
WIFI PREMIUMBOX+
ADB NCP-4740SF
dekoder-wifibox_1000x552
WIFIBOX+
SAGEMCOM DSIW74
boxsagemcom
BOX +
SAGEMCOM DSI87/DSI83
dekoder-mediabox-1000x552
MEDIABOX+
ADB ITI-3740SX
dekoder_box
BOX+
ITI-2849ST/ 2850ST/ 2851S
turbobox
TURBOBOX+
ADB ITI-5720SX
tvbox_new_v2
TVBOX+
DSB4300
pvrboxplushd500
ultraBox+
HDS 7241
pvr_box_nowe
ultraBox+
ITI 5800SX
layer-545
BOX+
HD ITI-5800S
Trwa ładowanie...

DOTYCZY DEKODERA

 • dekoder-wifibox_1000x552

  WIFIBOX+

  SAGEMCOM DSIW74

Poniższa instrukcja dotyczy dekodera, który pomyślnie przeszedł proces pierwszej instalacji. Jeśli właśnie odebrałeś dekoder od kuriera lub z Punktu CANAL+ i chcesz go po raz pierwszy podłączyć, skorzystaj najpierw z tej instrukcji po czym wróć do tego artykułu, by skonfigurować usługę Multiroom.

 

1. Uruchom dekoder dodatkowy i sprawdź, czy sprzęt posiada odpowiednią konfigurację. W tym celu wybierz MENU na pilocie . Użyj klawiszy nawigacyjnych (w prawo lub w lewo) by sprawdzić czy w menu dekodera widoczna jest opcja MULTIROOM.

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

a) opcja MULTIROOM jest widoczna.

Wybierz na pilocie przycisk OK by otworzyć okno wyboru. Zaznacz KONFIGURACJA oraz zatwierdź to przyciskiem OK na pilocie.

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

Sprawdź czy wyświetla się KOD KONFIGURACYJNY

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

 • KOD KONFIGURACYJNY jest widoczny - przejdź do punktu 2
 • KOD KONFIGURACYJNY jest niewidoczny - poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. Czas oczekiwania to maksymalnie 24 godzin. W tym czasie nie odłączaj dekodera od zasilania oraz kabla antenowego.

Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału zgodnie z tym artykułem.

KOD KONFIGURACYJNY możesz także wpisać ręcznie wciskając OK na pilocie. Korzystając z klawiatury, która wyświetli się na ekranie telewizora wprowadź kod, który odnajdziesz w Strefie CANAL+. Sprawdź tutaj jak sprawdzić kod konfiguracyjny.
b) Opcja MULTIROOM jest niewidoczna 

Poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. Dekoder zapisze konfigurację automatycznie do 24 godzin od jego podłączenia do prawidłowo ustawionego zestawu antenowego i zasilania. Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału zgodnie z tym

2. Zweryfikuj połączenie dekodera do sieci

DOTYCZY DEKODERÓW

 • dekoder_box

  BOX+

  ITI-2849ST/ 2850ST/ 2851S

Poniższa instrukcja dotyczy dekodera, który pomyślnie przeszedł proces pierwszej instalacji. Jeśli właśnie odebrałeś dekoder od kuriera lub z Punktu CANAL+ i chcesz go po raz pierwszy podłączyć, skorzystaj najpierw z tej instrukcji po czym wróć do tego artykułu, by skonfigurować usługę Multiroom.

Najpierw wybierz jaki dekoder główny posiadasz:

 • dekoder mediabox lub dekoder turbobox

  1. Uruchom dekoder dodatkowy i sprawdź, czy sprzęt posiada odpowiednią konfigurację. W tym celu wciśnij SETUP na pilocie oraz wybierz DIAGNOSTYKA -> INFORMACJE O SYSTEMIE. Potwierdzeniem odebranej konfiguracji będzie wartość "102" w polu GRUPY.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  a) Dekoder pobrał konfigurację (grupa 102) - przejdź do punktu 2
  b) Dekoder nie pobrał konfiguracji (Grupa 0) - poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. maksymalny czas oczekiwania to 24 godzin od podłączenia dekodera do prawidłowo ustawionego zestawu antenowego i zasilania. Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału zgodnie z artykułem.

  2. Zweryfikuj połączenie dekodera do sieci  Wciśnij przycisk SETUP na pilocie do dekodera oraz wybierz DIAGNOSTYKA -> SIEĆ 
  a) Przy poprawnie skonfigurowanym połączeniu sieciowym w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  b) Jeśli dekoder nie nawiązał połączenia z urządzeniem, do którego został podpięty kablem Ethernet, w pozycji ADRES IP pojawią się wartości 000.000.000.000.  

  Sprawdź czy kabel Ethernet jest prawidłowo wpięty do dekodera i routera (możesz wykorzystać inny port w routerze). Jeżeli kabel jest wpięty prawidłowo, pobierz ponownie ustawienia sieci. W tym celu wybierz SETUP na pilocie oraz INSTALACJA -> USTAWIENIA SIECI.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  Wybierz KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA. Jeśli konfiguracja się powiedzie dekoder wyświetli odpowiedni komunikat, który potwierdź przyciskiem OK.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  Jeżeli konfiguracja zakończyła się niepowodzeniem, przejdź do konfiguracji ręcznej. W tym celu ponownie wybierz SETUP na pilocie oraz INSTALACJA -> USTAWIENIA SIECI -> KONFIGURACJA RĘCZNA.
  Za pomocą klawiszy nawigacyjnych oraz cyfr na pilocie do dekodera wprowadź zestaw adresów sieciowych odpowiadających ustawieniom Twojej sieci domowej (informacje o parametrach sieci znajdziesz w panelu administracyjnym swojego routera). Zapisz konfigurację zaznaczając pole TEST oraz potwierdzając to przyciskiem OK.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  Dekoder wyświetli wynik konfiguracji. Zapisz zmiany w przypadku komunikatu: Konfiguracja ręczna powiodła się. Jeśli konfiguracja po raz kolejny zakończyła się niepowodzeniem podłącz zastosowany kabel Ethernet pomiędzy routerem i np. laptopem by upewnić się, że kabel jest sprawny, w razie problemów zastosuj inny kabel.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  3. Dekoder jest przygotowany do działania w usłudze Multiroom Standard. Sprawdź konfigurację sieci w dekoderze głównym tutaj. Obydwa dekodery muszą znajdować się w tej samej podsieci.
 •  

  1. Uruchom dekoder dodatkowy i sprawdź, czy sprzęt posiada odpowiednią konfigurację. W tym celu wciśnij MENU na pilocie do dekodera oraz użyj klawiszy nawigacyjnych (w prawo lub w lewo), by sprawdzić czy w menu dekodera widoczna jest opcja MULTIROOM.

  a) opcja MULTIROOM jest widoczna

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  Zaznacz KONFIGURACJA i kliknij OK. Sprawdź czy wyświetla się KOD KONFIGURACYJNY 

  • KOD KONFIGURACYJNY jest widoczny - przejdź do punktu 2 
  • KOD KONFIGURACYJNY jest niewidoczny - wpisz kod ręcznie, wciskając OK na pilocie.

  Korzystając z klawiatury, która wyświetli się na ekranie telewizora wprowadź kod, który odnajdziesz na dokumencie potwierdzającym wydanie dekodera dodatkowego lub w Strefie CANAL+. Sprawdź tutaj gdzie odnaleźć kod konfiguracyjny.

  ]

  b) Opcja MULTIROOM jest niewidoczna - poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. Dekoder zapisze konfigurację automatycznie do 24 godzin od jego podłączenia do prawidłowo ustawionego zestawu antenowego i zasilania. Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału zgodnie z artykułem.

  2. Zweryfikuj połączenie dekodera do sieci Wciśnij przycisk MENU na pilocie do dekodera oraz wybierz DIAGNOSTYKA -> SIEĆ
  a) Przy poprawnie skonfigurowanym połączeniu sieciowym w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci. Przejdź wtedy do kroku 3.

  b) Jeśli dekoder nie nawiązał połączenia z urządzeniem, do którego został podpięty kablem ETHERNET w pozycji ADRES IP pojawią się wartości 000.000.000.000 sprawdź czy kabel Ethernet jest prawidłowo wpięty do dekodera i routera (możesz wykorzystać inny port w routerze). 

  • Jeżeli kabel jest wpięty prawidłowo, pobierz ponownie ustawienia sieci. W tym celu wybierz MENU na pilocie oraz INSTALACJA -> USTAWIENIA SIECI.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  • Wybierz KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA. Jeśli konfiguracja się powiedzie dekoder wyświetli odpowiedni komunikat, który potwierdź przyciskiem OK.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  • Jeżeli konfiguracja zakończyła się niepowodzeniem, przejdź do konfiguracji ręcznej. W tym celu ponownie wybierz MENU na pilocie oraz INSTALACJA -> USTAWIENIA SIECI -> KONFIGURACJA RĘCZNA. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych oraz cyfr na pilocie do dekodera wprowadź zestaw adresów sieciowych odpowiadających ustawieniom Twojej sieci domowej (informacje o parametrach sieci znajdziesz w panelu administracyjnym swojego routera). Zapisz konfigurację zaznaczając pole TEST oraz potwierdzając to przyciskiem OK.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  • Dekoder wyświetli wynik konfiguracji. Zapisz zmiany w przypadku komunikatu: Konfiguracja ręczna powiodła się.

  3. Aby sprawdzić czy dekoder dodatkowy połączył się z głównym wciśnij MENU na pilocie do dekodera oraz wybierz MULTIROOM -> STATUS I DIAGNOSTYKA

  • Jeśli linia pomiędzy dekoderami będzie czerwona wybierz przycisk Info na pilocie do dekodera i poczekaj aż połączenie zostanie nawiązane. 
  • Jeżeli dekodery nawiązały połączenie wyświetli się między nimi zielona linia, a pod dekoderami pokaże się adres IP.

  4. Po uzyskaniu połączenia dekoder jest gotowy do pracy w usłudze Multiroom Standard.
  Jeśli konfiguracja po raz kolejny zakończyła się niepowodzeniem podłącz zastosowany kabel Ethernet pomiędzy routerem i np. laptopem by upewnić się, że kabel jest sprawny, w razie problemów zastosuj inny kabel. 

DOTYCZY DEKODERA

 • boxsagemcom

  BOX +

  SAGEMCOM DSI87/DSI83


Poniższa instrukcja dotyczy dekodera, który pomyślnie przeszedł proces pierwszej instalacji. Jeśli właśnie odebrałeś dekoder od kuriera lub z Punktu CANAL+ i chcesz go po raz pierwszy podłączyć, skorzystaj najpierw z tej instrukcji po czym wróć do tego artykułu, by skonfigurować usługę Multiroom.

 

1. Uruchom dekoder dodatkowy i sprawdź, czy sprzęt posiada odpowiednią konfigurację. W tym celu wybierz MENU na pilocie . Użyj klawiszy nawigacyjnych (w prawo lub w lewo) by sprawdzić czy w menu dekodera widoczna jest opcja MULTIROOM.

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

a) opcja MULTIROOM jest widoczna 

Wybierz na pilocie przycisk OK by otworzyć okno wyboru. Zaznacz KONFIGURACJA oraz zatwierdź to przyciskiem OK na pilocie

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

Sprawdź czy wyświetla się KOD KONFIGURACYJNY

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

 • KOD KONFIGURACYJNY jest widoczny - przejdź do punktu 2 
 • KOD KONFIGURACYJNY jest niewidoczny - poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. Czas oczekiwania to maksymalnie 24 godzin. W tym czasie nie odłączaj dekodera od zasilania oraz kabla antenowego.

Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału zgodnie z artykułem.

KOD KONFIGURACYJNY możesz także wpisać ręcznie wciskając OK na pilocie. Korzystając z klawiatury, która wyświetli się na ekranie telewizora wprowadź kod, który odnajdziesz w Strefie CANAL+. Sprawdź tutaj gdzie odnaleźć kod konfiguracyjny.

b) Opcja MULTIROOM jest niewidoczna - poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. Dekoder zapisze konfigurację automatycznie do 24 godzin od jego podłączenia do prawidłowo ustawionego zestawu antenowego i zasilania. Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału zgodnie z artykułem.


2. Zweryfikuj połączenie dekodera do sieci Wybierz przycisk MENU na pilocie następnie USTAWIENIA-> USTAWIENIA SIECI 

a) Przy poprawnie skonfigurowanym połączeniu sieciowym w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci. Przejdź wtedy do kroku 3.

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

b) Jeśli dekoder nie nawiązał połączenia z urządzeniem, do którego został podpięty kablem ETHERNET w pozycji ADRES IP pojawią się wartości 000.000.000.000. Sprawdź wtedy czy kabel Ethernet jest prawidłowo wpięty do dekodera i routera (możesz wykorzystać inny port w routerze). 

 • Jeżeli w polu adres IP ciągle widnieje 000.000.000.000 przejdź do konfiguracji ręcznej W tym celu wybierz MENU na pilocie oraz USTAWIENIA -> USTAWIENIA SIECI, następnie zaznacz KONFIGURACJA oraz wciśnij klawisz nawigacyjny w prawo i zatwierdź przyciskiem OK KONFIGURACJA RĘCZNA.

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

Wprowadź zestaw adresów sieciowych odpowiadających ustawieniom Twojej sieci domowej (informacje o parametrach sieci znajdziesz w panelu administracyjnym swojego routera). Zapisz konfigurację wciskając przycisk OK. Dekoder dodatkowy został skonfigurowany do działania w usłudze MULTIROOM.  

3. Wciśnij dwukrotnie przycisk COFNIJ i przejdź do MULTIROOM -> STATUS I DIAGNOSTYKA

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

 • Jeśli linia pomiędzy dekoderami będzie czerwona wybierz przycisk PILOT na pilocie i poczekaj aż połączenie zostanie nawiązane.

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

 • Jeżeli dekodery nawiązały połączenie, wyświetli się pomiędzy nimi zielona linia, a pod obydwoma dekoderami pokaże się adres IP.

 

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

Po uzyskaniu połączenia dekoder jest gotowy do pracy w trybie usługi Multiroom

Jeśli konfiguracja po raz kolejny zakończyła się niepowodzeniem podłącz zastosowany kabel Ethernet pomiędzy routerem i np. laptopem by upewnić się, że kabel jest sprawny, w razie problemów zastosuj inny kabel.

 • Wciśnij MENU na pilocie oraz wybierz USTAWIENIA-> USTAWIENIA SIECI 
  a) Przy poprawnie skonfigurowanym połączeniu sieciowym w pozycji BIEŻĄCE USTAWIENIA SIECI pojawi się „WI-FI” oraz nazwa Twojej sieci, a w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci. Jeśli tak jest przejdź do punktu 3.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  b) Jeśli w pozycji BIEŻĄCE USTAWIENIA SIECI jest „KABEL ODŁĄCZONY” lub „POŁĄCZENIE PRZEWODOWE” wybierz na pilocie przycisk PILOT następnie POŁĄCZENIE WI-FI.

  wifiboxne

  Dekoder wyszuka i wyświetli dostępne sieci WiFi.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  Jeśli na liście dostępnych sieci Wi-Fi nie znalazłeś swojej sieci (korzystasz z sieci ukrytej) wybierz opcję WPISZ SSID i wyszukaj sieć podając jej nazwę. 

  • Wybierz swoją sieć, następnie kliknij dwukrotnie OK na pilocie. Używając klawiatury ekranowej wpisz hasło sieci (wielkość liter zmienisz wybierając na klawiaturze ekranowej abc). Po wpisaniu hasła potwierdź je przyciskiem + na pilocie.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  Wybierz POŁĄCZ Z SIECIĄ i wciśnij OK na pilocie.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  • Jeżeli dekoder nie połączy się z siecią upewnij się, że wybrałeś swoją sieć i wprowadziłeś właściwe hasło. 
  • Jeżeli dekoder poprawnie połączył się z siecią Wi-Fi zatwierdź komunikat przyciskiem OK.

  W polu BIEŻĄCE USTAWIENIA SIECI pojawi się „WI-FI:” oraz nazwa Twojej sieci.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  3. Wybierz dwukrotnie na pilocie przycisk COFNIJ następnie przejdź do MULTIROOM i wybierz przycisk OK na pilocie. W zakładce MULTIROOM wybierz STATUS I DIAGNOSTYKA oraz użyj przycisku OK.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  • Jeśli linia pomiędzy dekoderami będzie czerwona wybierz przycisk PILOT na pilocie i poczekaj aż połączenie zostanie nawiązane.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  • Gdy dekodery nawiążą połączenie pojawi się między nimi zielona linia, a pod obydwoma  dekoderami pokaże się adres IP.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  Po uzyskaniu połączenia dekoder jest gotowy do pracy w usłudze Multiroom Standard.


 • Wybierz przycisk MENU na pilocie następnie USTAWIENIA-> USTAWIENIA SIECI. 
  a) Przy poprawnie skonfigurowanym połączeniu sieciowym w pozycji BIEŻĄCE USTAWIENIA SIECI pojawi się SIEĆ PRZEWODOWA, a w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci. Wtedy przejdź do kroku 3.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  b) Jeśli dekoder nie nawiązał połączenia z urządzeniem, do którego został podpięty kablem ETHERNET w pozycji BIEŻĄCE USTAWIENIA SIECI będzie wartość KABEL ODŁĄCZONY a w polu ADRES IP pojawią się wartości 000.000.000.000 
  Sprawdź wtedy czy kabel Ethernet jest prawidłowo wpięty do dekodera i routera (możesz go odłączyć i ponownie podłączyć). W routerze podłącz kabel pod wejście numerowane lub oznaczone jak ETHERNET lub LAN. Nie podłączaj kabla do wejścia oznaczonego jako WAN lub INTERNET. Jeżeli kabel jest wpięty prawidłowo, pobierz ponownie ustawienia sieci. W tym celu wybierz MENU na pilocie oraz USTAWIENIA -> USTAWIENIA SIECI. Wciśnij przycisk PILOT na pilocie zaznacz POŁĄCZENIE PRZEWODOWE i zatwierdź OK.

  wifiboxne

  • Jeżeli konfiguracja zakończyła się powodzeniem, w pozycji BIEŻĄCE USTAWIENIA SIECI pojawi się POŁĄCZENIE PRZEWODOWE, a w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci. W ten sposób dekoder dodatkowy został skonfigurowany. Przejdź do kroku 3. 
  • Jeżeli konfiguracja zakończyła się niepowodzeniem, przejdź do konfiguracji ręcznej. W tym celu wciśnij MENU na pilocie oraz wybierz USTAWIENIA -> USTAWIENIA SIECI, następnie zaznacz KONFIGURACJA oraz wciśnij klawisz nawigacyjny w prawo by wybrać RĘCZNA.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  Wprowadź zestaw adresów sieciowych odpowiadających ustawieniom Twojej sieci domowej (informacje o parametrach sieci znajdziesz w panelu administracyjnym swojego routera). Zapisz konfigurację wciskając przycisk OK.  3. Wciśnij dwukrotnie przycisk COFNIJ i przejdź do MULTIROOM -> STATUS I DIAGNOSTYKA

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  • Jeśli linia pomiędzy dekoderami będzie czerwona wybierz przycisk PILOT na pilocie i poczekaj aż połączenie zostanie nawiązane.

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  • Jeżeli dekodery nawiązały połączenie pomiędzy nimi wyświetli się zielona linia, a pod obydwoma dekoderami pokaże się adres IP. Jeżeli połączenie nie powiodło się sprawdź konfigurację dekodera głównego [ID 125].

  Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

  Po uzyskaniu połączenia dekoder jest gotowy do pracy w trybie usługi Multiroom


DOTYCZY DEKODERA

 • layer-545

  BOX+

  HD ITI-5800S
 • pvr_box_nowe

  ultraBox+

  ITI 5800SX

1. Uruchom dekoder dodatkowy i sprawdź, czy sprzęt posiada odpowiednią konfigurację. W tym celu wciśnij SETUP na pilocie, następnie wybierz DIAGNOSTYKA i wciśnij dwukrotnie przycisk OK. Sprawdź czy w polu Grupy widnieje wartość 102.

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

 • Grupa ma wartość 102 – przejdź do punktu 2 
 • Wartość grupy jest inna - poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. Dekoder zapisze konfigurację automatycznie do 24 godzin od jego podłączenia do prawidłowo ustawionego zestawu antenowego i zasilania. Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału - przejdź tutaj.

2. Zweryfikuj połączenie pomiędzy dekoderami 

Wciśnij przycisk SETUP na pilocie następnie wybierz DIAGNOSTYKA i wciskaj OK aż do wyświetlenia ekranu USTAWIENIA SIECI. 

 • Jeśli dekoder jest prawidłowo skonfigurowany w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci. Dekoder musi się znajdować w tej samej podsieci co dekoder główny (sprawdź tutaj).

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

 • Jeśli dekoder nie nawiązał połączenia z urządzeniem, do którego został podpięty kablem ETHERNET w pozycji ADRES IP pojawią się wartości 000.000.000.000

Jak skonfigurować dekoder dodatkowy

Jeśli Adres dekodera oznaczony jest jako 000.000.000.000 sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo wpięty do dekodera i routera (możesz wykorzystać inny port w routerze).

Jeżeli kabel jest wpięty prawidłowo, pobierz ponownie ustawienia sieci. W tym celu wciśnij SETUP na pilocie oraz wybierz USTAWIENIA (wprowadź kod PIN - domyślnie 1234) -> INTERNET -> KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA 

Dekoder automatycznie skonfiguruje połączenie z Internetem. Zapisz konfigurację sieci wciskając przycisk OK. Jeżeli konfiguracja zakończyła się powodzeniem, dekoder dodatkowy jest przygotowany do działania w usłudze Multiroom Standard. 

Jeżeli konfiguracja zakończyła się niepowodzeniem, przejdź do konfiguracji ręcznej. W tym celu wybierz SETUP na pilocie oraz USTAWIENIA (wprowadź kod PIN - domyślnie 1234) -> INTERNET -> KONFIGURACJA RĘCZNA 

Wprowadź zestaw adresów sieciowych odpowiadających ustawieniom Twojej sieci domowej (informacje o parametrach sieci znajdziesz w panelu administracyjnym swojego routera). Zapisz konfigurację wciskając przycisk OK. Dekoder dodatkowy jest skonfigurowany do działania w usłudze Multiroom Standard.  

Jeśli konfiguracja po raz kolejny zakończyła się niepowodzeniem podłącz zastosowany kabel Ethernet pomiędzy routerem i np. laptopem by upewnić się, że kabel jest sprawny, w razie problemów zastosuj inny kabel.

DOTYCZY DEKODERÓW

 • 4k

  WIFI PREMIUMBOX+

  ADB NCP-4740SF
 1. Podłącz dekoder do anteny satelitarnej i zasilania. Następnie skonfiguruj ustawienia dekodera i połączenie z internetem. Jeśli potrzebujesz pomocy kliknij w poniższy link.

  Przejdź do instrukcji

 2. Sprawdź co wyświetla się na ekranie telewizora

Wybierz odpowiednią opcję:

DOTYCZY DEKODERÓW

 • dekoder-mediabox-1000x552

  MEDIABOX+

  ADB ITI-3740SX
 • turbobox

  TURBOBOX+

  ADB ITI-5720SX
Wybierz swój dekoder dodatkowy klikając powyżej w "Zmień >".

Trwa ładowanie...

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

Kompletowanie zamówienia