Jak skonfigurować dekoder dodatkowy?

3 września 2019 r. platforma nc+ zmieniła nazwę na Platforma CANAL+.

Zmiana nazwy nastąpiła wyłącznie w sferze wizerunkowej. Formalna nazwa spółki jak i adres oraz dane kontaktowe pozostają bez zmian. Nie ulegają również zmianie warunki umowy i regulaminów świadczenia usług. W związku ze zmianą nazwy zmienił się także adres serwisu internetowego platformy.

Jeśli chcesz przejść na stronę kanałów CANAL+ zapraszamy pod nowy adres - tv.canalplus.pl

Close_button
Jak skonfigurować dekoder dodatkowy?

ZNAJDŹ ROZWIĄZANIE SZYBCIEJ - WYBIERZ TWÓJ DEKODER

WIFI PREMIUMBOX+ ADB NCP-4740SF
4K ULTRABOX+ USW4001NCP
WIFIBOX+ SAGEMCOM DSIW74
MEDIABOX+ ADB ITI-3740SX
TURBOBOX+ ADB ITI-5720SX
BOX+ SAGEMCOM DSI87/DSI83
ULTRABOX+ HDS 7241
BOX+ ITI-2849ST / 2850ST / 2851S
BOX+ HD ITI-5800S
ULTRABOX+ ITI 5800SX
WYBRANY DEKODER WIFI PREMIUMBOX+ ADB NCP-4740SF Zmień
WYBRANY DEKODER 4K ULTRABOX+ USW4001NCP Zmień
WYBRANY DEKODER WIFIBOX+ SAGEMCOM DSIW74 Zmień
WYBRANY DEKODER MEDIABOX+ ADB ITI-3740SX Zmień
WYBRANY DEKODER TURBOBOX+ ADB ITI-5720SX Zmień
WYBRANY DEKODER BOX+ SAGEMCOM DSI87/DSI83 Zmień
WYBRANY DEKODER ULTRABOX+ HDS 7241 Zmień
WYBRANY DEKODER BOX+ ITI-2849ST / 2850ST / 2851S Zmień
WYBRANY DEKODER BOX+ HD ITI-5800S Zmień
WYBRANY DEKODER ULTRABOX+ ITI 5800SX Zmień
ARTYKUŁ NIE DOTYCZY TWOJEGO DEKODERA

Upewnij się, że z listy dekoderów powyżej wybrałeś właściwy dekoder dodatkowy, który chcesz skonfigurować. Jeżeli tak - zaznacz teraz poniżej model Twojego dekodera głównego. 

POKAŻ WIĘCEJ
mediaBox+ ITI 3740SX lub turboBox+ ITI 5720SX

lub

1. Uruchom dekoder dodatkowy i sprawdź, czy sprzęt posiada odpowiednią konfigurację. W tym celu wciśnij SETUP na pilocie oraz wybierz DIAGNOSTYKA -> INFORMACJE O SYSTEMIE. Potwierdzeniem odebranej konfiguracji będzie wartość "102" w polu GRUPY.

a) Dekoder pobrał konfigurację (grupa 102) - przejdź do punktu 2 

b) Dekoder nie pobrał konfiguracji (Grupa 0) - poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. maksymalny czas oczekiwania to 24 godzin od podłączenia dekodera do prawidłowo ustawionego zestawu antenowego i zasilania. Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału zgodnie z artykułem.


2. Zweryfikuj połączenie dekodera do sieci 


Wciśnij przycisk SETUP na pilocie do dekodera oraz wybierz DIAGNOSTYKA -> SIEĆ 

a) Przy poprawnie skonfigurowanym połączeniu sieciowym w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci.

b) Jeśli dekoder nie nawiązał połączenia z urządzeniem, do którego został podpięty kablem Ethernet, w pozycji ADRES IP pojawią się wartości 000.000.000.000. 


Sprawdź czy kabel Ethernet jest prawidłowo wpięty do dekodera i routera (możesz wykorzystać inny port w routerze). Jeżeli kabel jest wpięty prawidłowo, pobierz ponownie ustawienia sieci. W tym celu wybierz SETUP na pilocie oraz INSTALACJA -> USTAWIENIA SIECI.

Wybierz KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA.
Jeśli konfiguracja się powiedzie dekoder wyświetli odpowiedni komunikat, który potwierdź przyciskiem OK.Jeżeli konfiguracja zakończyła się niepowodzeniem, przejdź do konfiguracji ręcznej. W tym celu ponownie wybierz SETUP na pilocie oraz INSTALACJA -> USTAWIENIA SIECI -> KONFIGURACJA RĘCZNA

Za pomocą klawiszy nawigacyjnych oraz cyfr na pilocie do dekodera wprowadź zestaw adresów sieciowych odpowiadających ustawieniom Twojej sieci domowej (informacje o parametrach sieci znajdziesz w panelu administracyjnym swojego routera). Zapisz konfigurację zaznaczając pole TEST oraz potwierdzając to przyciskiem OK.

Dekoder wyświetli wynik konfiguracji. Zapisz zmiany w przypadku komunikatu: Konfiguracja ręczna powiodła się. Jeśli konfiguracja po raz kolejny zakończyła się niepowodzeniem podłącz zastosowany kabel Ethernet pomiędzy routerem i np. laptopem by upewnić się, że kabel jest sprawny, w razie problemów zastosuj inny kabel.

3. Dekoder jest przygotowany do działania w usłudze Multiroom Standard. Sprawdź konfigurację sieci w dekoderze głównym tutaj. Obydwa dekodery muszą znajdować się w tej samej podsieci.
WiFi PremiumBox+ ADB NCP-4740SF lub 4K UltraBox+ USW 4001NCP

  lub

1. Uruchom dekoder dodatkowy i sprawdź, czy sprzęt posiada odpowiednią konfigurację. W tym celu wciśnij SETUP na pilocie do dekodera oraz użyj klawiszy nawigacyjnych (w prawo lub w lewo) by sprawdzić czy w menu dekodera widoczna jest opcja MULTIROOM.a) opcja MULTIROOM jest widoczna Zaznacz KONFIGURACJA i kliknij OK. Sprawdź czy wyświetla się KOD KONFIGURACYJNY

 • KOD KONFIGURACYJNY jest widoczny - przejdź do punktu 2 
 • KOD KONFIGURACYJNY jest niewidoczny - wpisz kod ręcznie, wciskając OK na pilocie.

  Korzystając z klawiatury, która wyświetli się na ekranie telewizora wprowadź kod, który odnajdziesz na dokumencie potwierdzającym wydanie dekodera dodatkowego lub w moje nc+. Sprawdź tutaj, gdzie odnaleźć kod konfiguracyjny.b) Opcja MULTIROOM jest niewidoczna - poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. Dekoder zapisze konfigurację automatycznie do 24 godzin od jego podłączenia do prawidłowo ustawionego zestawu antenowego i zasilania. Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału zgodnie z artykułem.2. Zweryfikuj połączenie dekodera do sieci 

Wciśnij przycisk SETUP na pilocie do dekodera oraz wybierz DIAGNOSTYKA -> SIEĆ 

a) Przy poprawnie skonfigurowanym połączeniu sieciowym w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci. Przejdź wtedy do kroku 3.

b) Jeśli dekoder nie nawiązał połączenia z urządzeniem, do którego został podpięty kablem ETHERNET w pozycji ADRES IP pojawią się wartości 000.000.000.000 sprawdź czy kabel Ethernet jest prawidłowo wpięty do dekodera i routera (możesz wykorzystać inny port w routerze). 
 • Jeżeli kabel jest wpięty prawidłowo, pobierz ponownie ustawienia sieci. W tym celu wybierz SETUP na pilocie oraz INSTALACJA -> USTAWIENIA SIECI. • Wybierz KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA. Jeśli konfiguracja się powiedzie dekoder wyświetli odpowiedni komunikat, który potwierdź przyciskiem OK. • Jeżeli konfiguracja zakończyła się niepowodzeniem, przejdź do konfiguracji ręcznej. W tym celu ponownie wybierz SETUP na pilocie oraz INSTALACJA -> USTAWIENIA SIECI -> KONFIGURACJA RĘCZNA. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych oraz cyfr na pilocie do dekodera wprowadź zestaw adresów sieciowych odpowiadających ustawieniom Twojej sieci domowej (informacje o parametrach sieci znajdziesz w panelu administracyjnym swojego routera). Zapisz konfigurację zaznaczając pole TEST oraz potwierdzając to przyciskiem OK. • Dekoder wyświetli wynik konfiguracji. Zapisz zmiany w przypadku komunikatu: Konfiguracja ręczna powiodła się.
3. Aby sprawdzić czy dekoder dodatkowy połączył się z głównym wciśnij SETUP na pilocie do dekodera oraz wybierz MULTIROOM -> STATUS I DIAGNOSTYKA 
 • Jeśli linia pomiędzy dekoderami będzie czerwona wybierz przycisk Info na pilocie do dekodera i poczekaj aż połączenie zostanie nawiązane. 
 • Jeżeli dekodery nawiązały połączenie wyświetli się między nimi zielona linia, a pod dekoderami pokaże się adres IP.4. Po uzyskaniu połączenia dekoder jest gotowy do pracy w usłudze Multiroom Standard. 

Jeśli konfiguracja po raz kolejny zakończyła się niepowodzeniem podłącz zastosowany kabel Ethernet pomiędzy routerem i np. laptopem by upewnić się, że kabel jest sprawny, w razie problemów zastosuj inny kabel. 

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

last-resort-icon

NAPISZ E-MAIL

Zaloguj się do Strefy CANAL+ i skorzystaj z formularza kontaktowego

last-resort-icon

ROZPOCZNIJ CZAT

Kliknij, aby rozpocząć czat

last-resort-icon

ZNAJDZ NAJBLIŻSZY SALON

last-resort-icon

ZADZWOŃ

801 044 944

22 310 47 47

Opłata według stawek operatora.

1. Uruchom dekoder dodatkowy i sprawdź, czy sprzęt posiada odpowiednią konfigurację. W tym celu wciśnij SETUP na pilocie, następnie wybierz DIAGNOSTYKA i wciśnij dwukrotnie przycisk OK. Sprawdź czy w polu Grupy widnieje wartość 102.


 • Grupa ma wartość 102 – przejdź do punktu 2 
 • Wartość grupy jest inna - poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. Dekoder zapisze konfigurację automatycznie do 24 godzin od jego podłączenia do prawidłowo ustawionego zestawu antenowego i zasilania. Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału - przejdź tutaj.

2. Zweryfikuj połączenie pomiędzy dekoderami 

Wciśnij przycisk SETUP na pilocie następnie wybierz DIAGNOSTYKA i wciskaj OK aż do wyświetlenia ekranu USTAWIENIA SIECI

 • Jeśli dekoder jest prawidłowo skonfigurowany w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci. Dekoder musi się znajdować w tej samej podsieci co dekoder główny (sprawdź tutaj) .

 • Jeśli dekoder nie nawiązał połączenia z urządzeniem, do którego został podpięty kablem ETHERNET w pozycji ADRES IP pojawią się wartości 000.000.000.000

Jeśli Adres dekodera oznaczony jest jako 000.000.000.000 sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo wpięty do dekodera i routera (możesz wykorzystać inny port w routerze). 

Jeżeli kabel jest wpięty prawidłowo, pobierz ponownie ustawienia sieci. W tym celu wciśnij SETUP na pilocie oraz wybierz USTAWIENIA (wprowadź kod PIN - domyślnie 1234) -> INTERNET -> KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA 

Dekoder automatycznie skonfiguruje połączenie z Internetem. Zapisz konfigurację sieci wciskając przycisk OK. Jeżeli konfiguracja zakończyła się powodzeniem, dekoder dodatkowy jest przygotowany do działania w usłudze Multiroom Standard. 

Jeżeli konfiguracja zakończyła się niepowodzeniem, przejdź do konfiguracji ręcznej. W tym celu wybierz SETUP na pilocie oraz USTAWIENIA (wprowadź kod PIN - domyślnie 1234) -> INTERNET -> KONFIGURACJA RĘCZNA 

Wprowadź zestaw adresów sieciowych odpowiadających ustawieniom Twojej sieci domowej (informacje o parametrach sieci znajdziesz w panelu administracyjnym swojego routera). Zapisz konfigurację wciskając przycisk OK. Dekoder dodatkowy jest skonfigurowany do działania w usłudze Multiroom Standard.  

Jeśli konfiguracja po raz kolejny zakończyła się niepowodzeniem podłącz zastosowany kabel Ethernet pomiędzy routerem i np. laptopem by upewnić się, że kabel jest sprawny, w razie problemów zastosuj inny kabel.

POKAŻ WIĘCEJ

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

last-resort-icon

NAPISZ E-MAIL

Zaloguj się do Strefy CANAL+ i skorzystaj z formularza kontaktowego

last-resort-icon

ROZPOCZNIJ CZAT

Kliknij, aby rozpocząć czat

last-resort-icon

ZNAJDZ NAJBLIŻSZY SALON

last-resort-icon

ZADZWOŃ

801 044 944

22 310 47 47

Opłata według stawek operatora.


1. Uruchom dekoder dodatkowy i sprawdź, czy sprzęt posiada odpowiednią konfigurację. W tym celu wybierz MENU na pilocie . Użyj klawiszy nawigacyjnych (w prawo lub w lewo) by sprawdzić czy w menu dekodera widoczna jest opcja MULTIROOM.

a) opcja MULTIROOM jest widoczna 

Wybierz na pilocie przycisk OK by otworzyć okno wyboru. Zaznacz KONFIGURACJA oraz zatwierdź to przyciskiem OK na pilocie


Sprawdź czy wyświetla się KOD KONFIGURACYJNY • KOD KONFIGURACYJNY jest widoczny - przejdź do punktu 2 
 • KOD KONFIGURACYJNY jest niewidoczny - poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. Czas oczekiwania to maksymalnie 24 godzin. W tym czasie nie odłączaj dekodera od zasilania oraz kabla antenowego.

  Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału zgodnie z artykułem.

  KOD KONFIGURACYJNY możesz także wpisać ręcznie wciskając OK na pilocie. Korzystając z klawiatury, która wyświetli się na ekranie telewizora wprowadź kod, który odnajdziesz na dokumencie potwierdzającym wydanie dekodera dodatkowego lub w moje nc+. Sprawdź tutaj gdzie odnaleźć kod konfiguracyjny. 

b) Opcja MULTIROOM jest niewidoczna - poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. Dekoder zapisze konfigurację automatycznie do 24 godzin od jego podłączenia do prawidłowo ustawionego zestawu antenowego i zasilania. Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału zgodnie z artykułem.

2. Zweryfikuj połączenie dekodera do sieci Wybierz przycisk MENU na pilocie następnie USTAWIENIA-> USTAWIENIA SIECI 

a) Przy poprawnie skonfigurowanym połączeniu sieciowym w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci. Przejdź wtedy do kroku 3.

b) Jeśli dekoder nie nawiązał połączenia z urządzeniem, do którego został podpięty kablem ETHERNET w pozycji ADRES IP pojawią się wartości 000.000.000.000. Sprawdź wtedy czy kabel Ethernet jest prawidłowo wpięty do dekodera i routera (możesz wykorzystać inny port w routerze). 
 • Jeżeli w polu adres IP ciągle widnieje 000.000.000.000 przejdź do konfiguracji ręcznej W tym celu wybierz MENU na pilocie oraz USTAWIENIA -> USTAWIENIA SIECI, następnie zaznacz KONFIGURACJA oraz wciśnij klawisz nawigacyjny w prawo i zatwierdź przyciskiem OK KONFIGURACJA RĘCZNA.Wprowadź zestaw adresów sieciowych odpowiadających ustawieniom Twojej sieci domowej (informacje o parametrach sieci znajdziesz w panelu administracyjnym swojego routera). Zapisz konfigurację wciskając przycisk OK. Dekoder dodatkowy został skonfigurowany do działania w usłudze MULTIROOM.  

3. Wciśnij dwukrotnie przycisk COFNIJ i przejdź do MULTIROOM -> STATUS I DIAGNOSTYKA


 • Jeśli linia pomiędzy dekoderami będzie czerwona wybierz przycisk PILOT na pilocie i poczekaj aż połączenie zostanie nawiązane.

 • Jeżeli dekodery nawiązały połączenie, wyświetli się pomiędzy nimi zielona linia, a pod obydwoma dekoderami pokaże się adres IP.

Po uzyskaniu połączenia dekoder jest gotowy do pracy w trybie usługi Multiroom

Jeśli konfiguracja po raz kolejny zakończyła się niepowodzeniem podłącz zastosowany kabel Ethernet pomiędzy routerem i np. laptopem by upewnić się, że kabel jest sprawny, w razie problemów zastosuj inny kabel.

POKAŻ WIĘCEJ

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

last-resort-icon

NAPISZ E-MAIL

Zaloguj się do Strefy CANAL+ i skorzystaj z formularza kontaktowego

last-resort-icon

ROZPOCZNIJ CZAT

Kliknij, aby rozpocząć czat

last-resort-icon

ZNAJDZ NAJBLIŻSZY SALON

last-resort-icon

ZADZWOŃ

801 044 944

22 310 47 47

Opłata według stawek operatora.


1. Uruchom dekoder dodatkowy i sprawdź, czy sprzęt posiada odpowiednią konfigurację. W tym celu wybierz MENU na pilocie . Użyj klawiszy nawigacyjnych (w prawo lub w lewo) by sprawdzić czy w menu dekodera widoczna jest opcja MULTIROOM.

a) opcja MULTIROOM jest widoczna. 

Wybierz na pilocie przycisk OK by otworzyć okno wyboru. Zaznacz KONFIGURACJA oraz zatwierdź to przyciskiem OK na pilocie.

Sprawdź czy wyświetla się KOD KONFIGURACYJNY

 • KOD KONFIGURACYJNY jest widoczny - przejdź do punktu 2
 • KOD KONFIGURACYJNY jest niewidoczny - poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. Czas oczekiwania to maksymalnie 24 godzin. W tym czasie nie odłączaj dekodera od zasilania oraz kabla antenowego.

  Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału zgodnie z tym artykułem

  KOD KONFIGURACYJNY możesz także wpisać ręcznie wciskając OK na pilocie. Korzystając z klawiatury, która wyświetli się na ekranie telewizora wprowadź kod, który odnajdziesz na dokumencie potwierdzającym wydanie dekodera dodatkowego lub w moje nc+. Sprawdź tutaj jak sprawdzić kod konfiguracyjny.

b) Opcja MULTIROOM jest niewidoczna 

Poczekaj aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. Dekoder zapisze konfigurację automatycznie do 24 godzin od jego podłączenia do prawidłowo ustawionego zestawu antenowego i zasilania. Jeśli dekoder nie pobierze konfiguracji do tego czasu, sprawdź jakość sygnału zgodnie z tym artykułem.

2. Zweryfikuj połączenie dekodera do sieci

POKAŻ WIĘCEJ
Dekodery połączone bezprzewodowo
Wciśnij MENU na pilocie oraz wybierz USTAWIENIA-> USTAWIENIA SIECI 

a) Przy poprawnie skonfigurowanym połączeniu sieciowym w pozycji BIEŻĄCE USTAWIENIA SIECI pojawi się „WI-FI” oraz nazwa Twojej sieci, a w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci. Jeśli tak jest przejdź do punktu 3.


b) Jeśli w pozycji BIEŻĄCE USTAWIENIA SIECI jest „KABEL ODŁĄCZONY” lub „POŁĄCZENIE PRZEWODOWE” wybierz na pilocie przycisk PILOT następnie POŁĄCZENIE WI-FI.


Dekoder wyszuka i wyświetli dostępne sieci WiFi.

Jeśli na liście dostępnych sieci Wi-Fi nie znalazłeś swojej sieci (korzystasz z sieci ukrytej) wybierz opcję WPISZ SSID i wyszukaj sieć podając jej nazwę. 
 • Wybierz swoją sieć, następnie kliknij dwukrotnie OK na pilocie. Używając klawiatury ekranowej wpisz hasło sieci (wielkość liter zmienisz wybierając na klawiaturze ekranowej abc). Po wpisaniu hasła potwierdź je przyciskiem + na pilocie.

 • Wybierz POŁĄCZ Z SIECIĄ i wciśnij OK na pilocie.


 • Jeżeli dekoder nie połączy się z siecią upewnij się, że wybrałeś swoją sieć i wprowadziłeś właściwe hasło.  
 • Jeżeli dekoder poprawnie połączył się z siecią Wi-Fi zatwierdź komunikat przyciskiem OK.

W polu BIEŻĄCE USTAWIENIA SIECI pojawi się „WI-FI:” oraz nazwa Twojej sieci.3. Wybierz dwukrotnie na pilocie przycisk COFNIJ następnie przejdź do MULTIROOM i wybierz przycisk OK na pilocie. W zakładce MULTIROOM wybierz STATUS I DIAGNOSTYKA oraz użyj przycisku OK.


 • Jeśli linia pomiędzy dekoderami będzie czerwona wybierz przycisk PILOT na pilocie i poczekaj aż połączenie zostanie nawiązane.

 • Gdy dekodery nawiążą połączenie pojawi się między nimi zielona linia, a pod obydwoma  dekoderami pokaże się adres IP.

Po uzyskaniu połączenia dekoder jest gotowy do pracy w usłudze Multiroom Standard.Dekodery połączone przewodowo kablem Ethernet
Wybierz przycisk MENU na pilocie następnie USTAWIENIA-> USTAWIENIA SIECI. 

a) Przy poprawnie skonfigurowanym połączeniu sieciowym w pozycji BIEŻĄCE USTAWIENIA SIECI pojawi się SIEĆ PRZEWODOWA, a w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci. Wtedy przejdź do kroku 3.


b) Jeśli dekoder nie nawiązał połączenia z urządzeniem, do którego został podpięty kablem ETHERNET w pozycji BIEŻĄCE USTAWIENIA SIECI będzie wartość KABEL ODŁĄCZONY a w polu ADRES IP pojawią się wartości 000.000.000.000 
Sprawdź wtedy czy kabel Ethernet jest prawidłowo wpięty do dekodera i routera (możesz go odłączyć i ponownie podłączyć). W routerze podłącz kabel pod wejście numerowane lub oznaczone jak ETHERNET lub LAN. Nie podłączaj kabla do wejścia oznaczonego jako WAN lub INTERNET.

Jeżeli kabel jest wpięty prawidłowo, pobierz ponownie ustawienia sieci. W tym celu wybierz MENU na pilocie oraz USTAWIENIA -> USTAWIENIA SIECI. Wciśnij przycisk PILOT na pilocie zaznacz POŁĄCZENIE PRZEWODOWE i zatwierdź OK. • Jeżeli konfiguracja zakończyła się powodzeniem, w pozycji BIEŻĄCE USTAWIENIA SIECI pojawi się POŁĄCZENIE PRZEWODOWE, a w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci. W ten sposób dekoder dodatkowy został skonfigurowany. Przejdź do kroku 3. 
 • Jeżeli konfiguracja zakończyła się niepowodzeniem, przejdź do konfiguracji ręcznej. W tym celu wciśnij MENU na pilocie oraz wybierz USTAWIENIA -> USTAWIENIA SIECI, następnie zaznacz KONFIGURACJA oraz wciśnij klawisz nawigacyjny w prawo by wybrać RĘCZNA.

Wprowadź zestaw adresów sieciowych odpowiadających ustawieniom Twojej sieci domowej (informacje o parametrach sieci znajdziesz w panelu administracyjnym swojego routera). Zapisz konfigurację wciskając przycisk OK

3. Wciśnij dwukrotnie przycisk COFNIJ i przejdź do MULTIROOM -> STATUS I DIAGNOSTYKA


 • Jeśli linia pomiędzy dekoderami będzie czerwona wybierz przycisk PILOT na pilocie i poczekaj aż połączenie zostanie nawiązane.

 • Jeżeli dekodery nawiązały połączenie pomiędzy nimi wyświetli się zielona linia, a pod obydwoma dekoderami pokaże się adres IP. Jeżeli połączenie nie powiodło się sprawdź konfigurację dekodera głównego [ID 125].

Po uzyskaniu połączenia dekoder jest gotowy do pracy w trybie usługi Multiroom

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

last-resort-icon

NAPISZ E-MAIL

Zaloguj się do Strefy CANAL+ i skorzystaj z formularza kontaktowego

last-resort-icon

ROZPOCZNIJ CZAT

Kliknij, aby rozpocząć czat

last-resort-icon

ZNAJDZ NAJBLIŻSZY SALON

last-resort-icon

ZADZWOŃ

801 044 944

22 310 47 47

Opłata według stawek operatora.

Wybierz swój dekoder dodatkowy klikając powyżej w "Zmień >".

POKAŻ WIĘCEJ

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

last-resort-icon

NAPISZ E-MAIL

Zaloguj się do Strefy CANAL+ i skorzystaj z formularza kontaktowego

last-resort-icon

ROZPOCZNIJ CZAT

Kliknij, aby rozpocząć czat

last-resort-icon

ZNAJDZ NAJBLIŻSZY SALON

last-resort-icon

ZADZWOŃ

801 044 944

22 310 47 47

Opłata według stawek operatora.

POWIĄZANE TEMATY
Jak skonfigurować dekoder główny

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zainstalowane przez ITI Neovision S.A. lub Podmioty Współpracujące do celów statystycznych, marketingowych oraz analitycznych, umożliwiając m.in. wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Dalsze korzystnie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Rozumiem