Jak sprawdzić z jakiego pakietu korzystam i do jakich kanałów mam dostęp?