Jak upoważnić inną osobę do zmian na umowie?

Jeśli chcesz, aby decyzje związane z umową podejmowała w Twoim imieniu również inna osoba, wystarczy, że prześlesz do nas pełnomocnictwo (możesz je pobrać ze Strefy CANAL+).

Jeśli dodatkowo chcesz tę osobę upoważnić do zarządzania Twoimi zgodami dodatkowo pobierz, wypełnij, podpisz i  wyślij do nas ten załącznik.

Prawidłowe upoważnienie powinno być wystawione na pełnoletnią osobę fizyczną, która nie jest ubezwłasnowolniona.

Wypełnione formularze wyślij do nas w formie skanu: przez formularz w Strefie CANAL+, listem na adres: CANAL+ Polska S.A., skr. pocztowa 8, 02-100 Warszawa lub złóż w naszym punkcie oznaczonym jako Salon.

Pamiętaj! Jeśli posiadasz kilka umów, wskaż w upoważnieniu, do której z nich chcesz zastosować pełnomocnictwo.

Możesz też napisać upoważnienie odręcznie.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?