Jak zaktualizować moje dane i zgody?

Jakie dane chcesz zaktualizować?
 • Zmiana możliwa jest na podstawie Twojego oświadczenia o adresie e-mail i numerze telefonu.

  Zaloguj się do Strefy CANAL+ (dawniej moje nc+), gdzie w zakładce MOJE DANE I ZGODY (1) możesz edytować e-mail.

  W tym celu kliknij Edytuj (2),  wprowadź nowe dane (3) i zatwierdź je przyciskiem Zapisz (4).  O pomyślnie przeprowadzonej zmianie adresu poinformuje Cię komunikat (5).
  Zaloguj się do Strefy CANAL+, gdzie w zakładce MOJE DANE I ZGODY (1) możesz edytować również numer telefonu.

  W tym celu kliknij Edytuj (2) (lub Dodaj (3) jeśli nie podawałeś wcześniej numeru telefonu),   wprowadź nowe dane (4) i zatwierdź je przyciskiem Zapisz (5)


  O pomyślnie przeprowadzonej zmianie adresu poinformuje Cię komunikat (6).

 • Zmiana możliwa jest na podstawie Twojego oświadczenia o adresie do korespondencji.

   

  Zaloguj się do Strefy CANAL+, gdzie w zakładce MOJE DANE I ZGODY (1) możesz edytować adres do korespondencji.

  W tym celu kliknij Edytuj (2) (lub Dodaj jeśli wcześniej nie podawałeś adresu do korespondencji),  wprowadź nowe dane (3) i zatwierdź je przyciskiem Zapisz (4).


  O pomyślnie przeprowadzonej zmianie adresu poinformuje Cię komunikat (5).

 • W Strefie CANAL+, w zakładce MOJE DANE I ZGODY (1) wybierając następnie Moje zgody (2) sprawdzisz aktualny stan zgód. Masz również możliwość modyfikacji wyrażonych zgód oraz zapoznania się z obowiązkami informacyjnymi (3).  Wyrażona zgoda oznaczona jest zielonym przyciskiem z napisem Tak (4), a korzyści z niej płynące widoczne są po naciśnięciu przycisku (5)

  Brak zgody oznaczono czerwonym przyciskiem z napisem Nie (6). Również kolorem czerwonym wyróżniono czego dana zgoda dotyczy (7).  Jak wprowadzić zgodę lub ją odwołać?

  Aby wyrazić zgodę kliknij na Nie (8), a następnie kliknij Zapisz (9).  Aby odwołać zgodę kliknij na Tak (10), następnie kliknij Zapisz (11)   i zatwierdź komunikat dotyczący odwołania zgody (12).

 • Zmiana możliwa jest na podstawie okazania dokumentu poświadczającego zmianę lub pisemnego oświadczenia o zmianie adresu zameldowania. Może to być np. zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta lub pisemne oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem.

  Aby dokonać zmiany: napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego w Strefie CANAL+. Pamiętaj o dołączeniu do wiadomości dokumentów potwierdzających zmianę lub podpisanego odręcznie oświadczenia.  Możesz też, z dokumentem poświadczającym zmianę, udać się do punktu oznaczonego jako Salon.

 • Zmiana możliwa jest na podstawie okazania dokumentu lub pisemnego oświadczenia o zmianie.

  Aby dokonać zmiany napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego w Strefie CANAL+ lub na adres CANAL+ Polska S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa. Pamiętaj o dołączeniu do wiadomości podpisanego odręcznie oświadczenia. Możesz też, w celu aktualizacji danych, udać się do punktu oznaczonego jako Salon.

 • Zmiana możliwa jest na podstawie okazania dokumentu poświadczającego zmianę. Może to być np. akt małżeństwa lub inny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego.

  Aby dokonać zmiany: napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego w Strefie CANAL+ lub na adres CANAL+ Polska S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa. Pamiętaj o dołączeniu do wiadomości dokumentów potwierdzających zmianę. Możesz też, z dokumentem poświadczającym zmianę, udać się do punktu oznaczonego jako Salon.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?