Jak zaktualizować moje dane i zgody?

Zgody oraz niektóre dane osobowe możesz zaktualizować po zalogowaniu do STREFY CANAL+.

W zależności od urządzenia, którego używasz wybierz wersję Strefy CANAL+ na przeglądarkę internetową (strona www) lub aplikację mobilną - pobierz aplikację Strefa CANAL+ ze sklepu GooglePlay lub AppStore.

Aby zarządzać zgodami oraz modyfikować dane osobowe:

 • strona www

  Wybierz Moja oferta (1), następnie Dane i zgody (2)

   

 • aplikacja mobilna
  Wybierz Moja oferta (1), następnie Obecna oferta (2) i Dane osobowe (3) lub Zgody marketingowe (3)

 

Jakie dane chcesz zaktualizować?


 • W Strefie CANAL+ możesz zaktualizować numer telefonu stacjonarnego oraz adres e-mail. Jeśli chcesz zaktualizować numer telefonu komórkowego skontaktuj się z nami.

  Aby zaktualizować e-mail lub numer telefonu kontaktowego przy danej, którą chcesz zaktualizować kliknij Zmień, następnie wprowadź nowy adres lub numer telefonu oraz zapisz zmiany.
 • W Strefie CANAL+ możesz zaktualizować adres do korespondencji. Kliknij Zmień, następnie wprowadź nowy adres oraz zapisz zmiany.
 • Aby sprawdzić stan zgód i nimi zarządzać przejdź do zakładki Zgody.

   
   

  Jak wyrazić zgodę lub ją odwołać?

  Kliknij Zmień, zaznacz lub odznacz zgodę i zapisz zmiany.

   

   

 • Zmiana możliwa jest na podstawie okazania dokumentu poświadczającego zmianę lub pisemnego oświadczenia o zmianie adresu zameldowania. Może to być np. zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta lub pisemne oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem.

  Aby dokonać zmiany: napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego w Strefie CANAL+. Pamiętaj o dołączeniu do wiadomości dokumentów potwierdzających zmianę lub podpisanego odręcznie oświadczenia.  Możesz też, z dokumentem poświadczającym zmianę, udać się do punktu oznaczonego jako Salon.

 • Zmiana możliwa jest na podstawie okazania dokumentu lub pisemnego oświadczenia o zmianie.

  Aby dokonać zmiany napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego w Strefie CANAL+ lub na adres CANAL+ Polska S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa. Pamiętaj o dołączeniu do wiadomości podpisanego odręcznie oświadczenia. Możesz też, w celu aktualizacji danych, udać się do punktu oznaczonego jako Salon.

 • Zmiana możliwa jest na podstawie okazania dokumentu poświadczającego zmianę. Może to być np. akt małżeństwa lub inny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego.

  Aby dokonać zmiany: napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego w Strefie CANAL+ lub na adres CANAL+ Polska S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa. Pamiętaj o dołączeniu do wiadomości dokumentów potwierdzających zmianę. Możesz też, z dokumentem poświadczającym zmianę, udać się do punktu oznaczonego jako Salon.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

Kompletowanie zamówienia