Jak złożyć reklamację?

 1. Reklamacja powinna być złożona przez Abonenta lub osobę pisemnie upoważnioną.

 2. Reklamację możesz złożyć  w terminie 12 miesięcy.

 3. Reklamację możesz złożyć:

  • pisemnie pocztą na adres CANAL+ Polska S.A., 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8
  • u Autoryzowanego Przedstawiciela, listę znajdziesz tutaj

 4. Reklamacja powinna zawierać:

  • Twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
  • numer Karty dekodującej;
  • przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia;
  • wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy żądasz ich wypłaty podaj także numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności);
  • Twój podpis i datę.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od daty złożenia zgłoszenia a odpowiedź otrzymasz w formie pisemnej.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

Kompletowanie zamówienia