Jak zrezygnować z umowy?

W pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu z nami – dołożymy wszelkich starań, żeby tak dopasować ofertę, abyś nadal mógł z niej korzystać i być w pełni zadowolonym.

Jeśli jednak zdecydujesz się rozwiązać umowę, pisemne oświadczenie o rezygnacji z usług, potwierdzone własnoręcznym podpisem wyślij listem poleconym na adres: CANAL+ Polska S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa. W treści pisma podaj również swój aktualny numer telefonu. Możesz też udać się do naszego punktu, gdzie wspólnie ze sprzedawcą dopełnisz wszelkich formalności związanych z rozwiązaniem umowy.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego na terenie Polski od 17 marca do odwołania akceptujemy także rezygnację przesłane poprzez formularz kontaktowy w Strefie CANAL+. W formularzu zamieść skan lub zdjęcie rezygnacji potwierdzonej własnoręcznym podpisem.

W treści wypowiedzenia napisz nam w jaki sposób chcesz rozliczyć ewentualną nadpłatę powstałą na Twoim kontrakcie. Podaj numer konta wraz z informacją, aby na ten rachunek zwrócić nadpłatę lub jeśli masz z nami inną aktywną umowę możesz zlecić przeksięgowanie nadpłaty na tamtą umowę.

Możesz też, niezależnie od wypowiedzenia, skorzystać z wniosku o zwrot/przeksięgowanie nadpłaty, który znajdziesz w tym artykule: https://pl.canalplus.com/pomoc/nadplata

Umowa może zostać rozwiązana:

  • z końcem okresu, na jaki została zawarta
    Pismo z rezygnacją należy dostarczyć najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu, na który zawarto umowę.
  • w dowolnym momencie
    Okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc. Umowa zostanie rozwiązana na koniec miesiąca następującego po dostarczeniu wypowiedzenia. Na przykład jeśli złożysz rezygnację w lutym umowę rozwiążemy na koniec marca. W przypadku rozwiązania umowy zanim upłynie okres na jaki została zawarta zostaniesz zobowiązany do zwrotu udzielonych ulg – proporcjonalnie do czasu wykorzystania. Szczegóły sprawdzisz w warunkach promocji oraz kontaktując się z nami.
  • z powodu braku warunków technicznych
    Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że nie istnieją warunki techniczne do wykonania Umowy (np. po montażu zestawu antenowego okaże się, że nie masz technicznych możliwości na odbiór sygnału z satelity), to należy złożyć oświadczenie o woli rozwiązania umowy z powodu braku warunków technicznych oraz równocześnie zwrócić udostępniony sprzęt do naszego dowolnego punktu oznaczonego jako Salon lub Punkt serwisowy. Wszelkich formalności należy dokonać w terminie 2 dni licząc od zawarcia umowy.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

Kompletowanie zamówienia