Jak zrezygnować z umowy?

W pierwszej kolejności zachęcamy Cię do kontaktu z nami – dołożymy wszelkich starań, żeby tak dopasować ofertę, abyś nadal mógł z niej korzystać i być w pełni zadowolonym.

Jak rozwiązać umowę?
 • Wyślij rezygnację listem poleconym na adres CANAL+ Polska S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa.
 • Zaloguj się do Strefy CANAL+ i poprzez formularz kontaktowy prześlij skan lub zdjęcie rezygnacji.
 • Przyjdź do najbliższego salonu CANAL+.

 

Co powinno zawierać pismo o rezygnacji?
 • imię i nazwisko,
 • numer umowy,
 • numer kontaktowy,
 • oświadczenie o rezygnacji,
 • odręczny podpis.

Ważna informacja

Jeśli masz nadpłatę na swoim koncie, to w treści wypowiedzenia napisz, w jaki sposób chcesz ją rozliczyć. Podaj numer konta wraz z informacją, aby na ten rachunek zwrócić nadpłatę. Jeśli masz z nami inną aktywną umowę możesz zlecić przeksięgowanie nadpłaty na tamtą umowę.

Możesz też, niezależnie od wypowiedzenia, skorzystać z wniosku o zwrot/przeksięgowanie nadpłaty, który znajdziesz w tym artykule: https://pl.canalplus.com/pomoc/nadplata


Kiedy możesz rozwiązać umowę?
 • z końcem okresu, na jaki została zawarta
  Pismo z rezygnacją dostarcz najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu, na który zawarłeś umowę.
  Tutaj dowiesz się jak sprawdzić do kiedy trwa okres oznaczony Twojej umowy.
 • w dowolnym momencie
  Okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc.
  Umowa zostanie rozwiązana na koniec miesiąca następującego po dostarczeniu wypowiedzenia. Na przykład jeśli złożysz rezygnację w lutym umowę rozwiążemy na koniec marca.

  UWAGA!
  Jeśli rozwiążesz umowę zanim upłynie okres na jaki została zawarta, zostaniesz zobowiązany do zwrotu udzielonych ulg – proporcjonalnie do czasu wykorzystania. Szczegóły sprawdzisz w warunkach promocji oraz kontaktując się z nami.

Rozwiązanie umowy z powodu braku warunków technicznych

Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że nie istnieją warunki techniczne do wykonania Umowy (np. po montażu zestawu antenowego okaże się, że nie masz technicznych możliwości na odbiór sygnału z satelity), to należy złożyć oświadczenie o woli rozwiązania umowy z powodu braku warunków technicznych oraz równocześnie zwrócić udostępniony sprzęt do dowolnego punktu CANAL+ oznaczonego jako Salon lub Punkt serwisowy. Wszelkich formalności należy dokonać w terminie 2 dni licząc od zawarcia umowy.


Trwa ładowanie...

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?

Kompletowanie zamówienia