Jakie ulgi udziela Platforma CANAL+?

CANAL+ Polska S.A. informuje, iż kwoty ulg udzielanych Abonentom stanowią różnicę między Opłatą standardową za daną Usługę (wskazaną w Cenniku, Szczegółowych Warunkach) oraz Opłatą promocyjną (wskazaną w Warunkach Promocji) pomnożoną przez liczbę miesięcy stanowiących Okres gwarantowanego korzystania dla danej Usługi. Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu przez Abonenta udzielonych mu ulg, w przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy, określone zostały w Rozdziale IX, ust. 5 i 6 Regulaminu świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?