Polecenie zapłaty - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Czym jest Polecenie Zapłaty? 
To usługa, która polega na regulowaniu przez bank opłat za usługi. Wskazujesz konto, które ma być obciążane płatnościami, a bank co miesiąc na podstawie przesyłanej przez CANAL+ Polska S.A. informacji o wysokości bieżącego rachunku, realizuje płatność zgodnie z odpowiednim terminem.

 Dlaczego warto?

Korzystając z Polecenia Zapłaty nie musisz co miesiąc pamiętać o regulowaniu opłat za abonament, ponieważ robi to za Ciebie Twój bank. Już nigdy nie przeoczysz terminu płatności i nie spóźnisz się z wpłatą.

 Kiedy mogę uruchomić Polecenie Zapłaty?

Usługa jest dostępna na każdym kontrakcie, z wyjątkiem umów objętych usługą Jedna płatność.

 Jak aktywować usługę?

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz (Zgoda na obciążenie rachunku) listownie na adres do korespondencji: CANAL+ Polska S.A., Skr. pocztowa nr 8, 02-100 Warszawa lub mailowo na adres: informacje@kontakt.canalplus.pl.

 Podpis na formularzu musi być zgodny z podpisem złożonym w banku przy zakładaniu wskazanego konta.

Wypełniony formularz zostaje przekazany do banku w celu weryfikacji, która zgodnie z przepisami bankowymi, może potrwać od 2 do 4 tygodni. Po zatwierdzeniu „Zgody” przez bank, otrzymasz informację o starcie realizacji opłat ze wskazanego konta.

 Jak będą do mnie docierać rachunki? 

Rachunki będziesz otrzymywać jak dotychczas, natomiast uregulowaniem płatności zajmie się bank. Historię przelewów sprawdzisz w swoim banku.

 Co mogę zmienić w trakcie korzystania z usługi? 

Numer rachunku, w przypadku przeniesienia konta do innego banku. Poinformuj nowy bank o posiadanym poleceniu zapłaty, wtedy bank wystawi i prześle do CANAL+ Polska S.A. dokument: Aktualizacja zgody dłużnika na obciążenie rachunku w związku z przeniesieniem rachunku lub polecenia zapłaty.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?