RABAT ZA ZGODY MARKETINGOWE

Abonent podczas zawierania umowy lub w trakcie jej trwania, może wyrazić zgody na działania marketingowe, uprawniające do uzyskania rabatu.

W przypadku wyrażenia wszystkich wymaganych zgód, opłaty za pakiet telewizyjny/ usługę INTERNET/ usługę TELEFON zostaną obniżone o 5 zł miesięcznie.

(W przypadku późniejszego wycofania którejkolwiek z tych zgód, Abonent utraci rabat.)


RABAT ZA E-RACHUNEK I TERMINOWĄ PŁATNOŚĆ

Abonent zawierający umowę lub przedłużający dotychczasowy kontrakt po 26 maja 2020 r., może również otrzymać rabat za e rachunek i terminową płatność.

Rabat wynosi 5 zł miesięcznie i obejmuje opłaty za: pakiet telewizyjny / usługę INTERNET / usługę TELEFON.

Warunkami korzystania z rabatu są:

  • wyrażenie zgody na otrzymywanie rachunku w formie elektronicznej,
  • podanie (oraz zweryfikowanie) adresu e-mail, na który rachunek będzie wysyłany
  • terminowe dokonywanie płatności za usługi.

W przypadku niespełnienia któregoś z powyższych warunków (np. wycofania zgody na e-rachunek), rabat nie będzie udzielany.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielenia powyższych rabatów, opisane zostały w Szczegółowych Warunkach udzielania Rabatów.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?