Skradziono mi sprzęt

W pierwszej kolejności fakt kradzieży zgłoś do organów ścigania np. na policję lub do prokuratury. 

Aby otrzymać nowy sprzęt Twoja umowa musi być aktywna (to znaczy, że przed utratą sprzętu Twoja telewizja działała). Z zaświadczeniem wydanym przez organy ścigania udaj się do naszego punktu oznaczonego jako Salon lub Punkt serwisowy, gdzie zostanie Ci wydany nowy sprzęt. Zgodnie ze Szczegółowymi warunkami korzystania ze Sprzętu za wydanie nowego sprzętu w miejsce utraconego zostanie naliczona opłata. Wysokość opłaty sprawdzisz w Szczegółowych warunkach korzystania ze sprzętu, który posiadasz. 

Jeśli Twoja umowa została już rozwiązana np. na skutek złożonego wypowiedzenia napisz do nas za pośrednictwem Strefy CANAL+ lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 801 044 944 lub 22 310 47 47 (opłata według stawek operatora).

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?