WARTOŚCI KĄTÓW POTRZEBNYCH DO USTAWIENIA ANTENY

Najwygodniejszym sposobem montażu anteny jest skorzystanie z usług instalatora. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Możesz także samodzielnie zamontować zestaw antenowy. Skorzystaj z poniższych danych, by prawidłowo ustawić antenę.

Połącz poszczególne części zgodnie z dołączoną do anteny instrukcją. Należy zachować ostrożność, aby nie skrzywić powierzchni czaszy antenowej. Po zamontowaniu konwertera regulujemy wstępnie kąty konwertera A i elewacji B, które oznaczone są na rysunkach poniżej.

 • Jeśli na konwerterze jest skala, bądź posiadasz kątomierz, obróć konwerter w mocowaniu o odczytany z tabelki kąt A, właściwy dla najbliższego miasta.
 • Kąt A odmierz od pionu, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, patrząc na antenę z przodu, od strony konwertera. Na tym etapie instalacji dokładne ustawienie kąta A nie jest konieczne. Poprawki wprowadzisz w końcowej fazie regulacji anteny.
 • Za pomocą śrub mocujących zablokuj ustawienie konwertera w uchwycie wysięgnika.Ustawienie kąta elewacji - B Jest to kąt, pod którym antena "patrzy w górę". • Kąt ustaw według podziałki, która znajduje się na mocowaniu anteny, uwzględniając ewentualne odchylenie masztu od pionu. Nie jest to kąt odchylenia anteny do góry, ponieważ anteny paraboliczne offsetowe "patrzą" w górę już wówczas, gdy czasza jest zamontowana pionowo. W przypadku braku podziałki można zacząć od prawie pionowego ustawienia czaszy.

 • Zablokuj tymczasowo to ustawienie śrubami, służącymi do regulacji pochylenia czaszy.
 • Ustawienie kierunku anteny - C

  Kąt ten (azymut minus 180º) liczy się od kierunku południowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

  • Zamocuj antenę na maszcie i ustaw kąt C.
  • Przykręć przewody do konwertera i do odbiornika.
  • Podłącz dekoder do TV zgodnie z instrukcją i uruchom go.

  Doprecyzowanie ustawienia anteny satelitarnej możesz przeprowadzić w oparciu o wyniki pomiaru odbieranego sygnału. Specjalistyczny miernik nie jest konieczny. Dekodery posiadają wystarczające funkcje pomiaru sygnału z odbieranego z satelity.

  Dalej potrzebujesz pomocy?


  Kompletowanie zamówienia