Jeśli przez pomyłkę opłaciłeś Twoją inną umowę:

  • możesz nie wykonywać żadnych czynności - rozliczymy tę wpłatę na kolejnym rachunku. Pamiętaj tylko, aby uregulować płatność za umowę, którą chciałeś pierwotnie opłacić.
  • możemy przeksięgować tę wpłatę - złóż pisemny wniosek listownie lub prześlij nam jego skan przez Strefę CANAL+. Pobierz szablon wniosku. Potwierdzenie wpłaty, na skutek której powstała nadpłata, nie jest wymagane, jednak jego dołączenie może przyspieszyć realizację Twojego zgłoszenia.Jak wysłać wniosek o przeksięgowanie środków? 

 

  • po zalogowaniu się do Strefy CANAL+ wybierz zakładkę NAPISZ DO NAS i załącz skan wypełnionego wniosku
  • listownie na adres: CANAL+ Polska S.A., 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?