Anime po polsku

Anime po polsku w CANAL+ online
Anime po polsku w CANAL+ online

Anime – to dla polskich widzów wciąż obce zjawisko, nawet pomimo tego że od dekad są z nim stopniowo zaznajamiani. „Generał Daimos”, „Yattaman” i inne kreskówki pokazywane na kanale Polonia 1. Kultowy „Dragon Ball” oglądany przez rzeszę dzieciaków na RTL7. Misja popularyzatorska pisma „Kawaii”. A potem – ekspansja internetu, dostęp do coraz szerszego wyboru japońskich […]

11 April 2024

Anime – to dla polskich widzów wciąż obce zjawisko, nawet pomimo tego że od dekad są z nim stopniowo zaznajamiani. „Generał Daimos”, „Yattaman” i inne kreskówki pokazywane na kanale Polonia 1. Kultowy „Dragon Ball” oglądany przez rzeszę dzieciaków na RTL7. Misja popularyzatorska pisma „Kawaii”. A potem – ekspansja internetu, dostęp do coraz szerszego wyboru japońskich […]

Oferta

Polska (PL) Poland flag
CANAL+ Polska S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, skr. pocztowa nr 8, 02-100, Warszawa NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr BDO: 000030685.
© CANAL+ 2024